Ikke tiltale mot Luis Bárcenas eller Gerardo Galeote

0
120

Spanske påtalemyndigheter mener det ikke foreligger tilstrekkelige beviser for å ta ut tiltale verken mot PPs kasserer Luis Bárcenas, eller partiets EU representant Gerardo Galeote, i forbindelse med korrupsjonsskandalen Gürtel.

Spanske påtalemyndigheter mener det ikke foreligger tilstrekkelige beviser for å ta ut tiltale verken mot PPs kasserer Luis Bárcenas, eller partiets EU representant Gerardo Galeote, i forbindelse med korrupsjonsskandalen Gürtel.

Antikorrupsjonsanklagerne går dermed imot anbefalingene fra Baltasar Garzón. Etterforskningslederen ville ha de to PP representantene tiltalt, siden de opererer på nasjonalt nivå, ville det ha medført at etterforskningen av korrupsjonsskandalen kunne ha blitt overføres til høyesterett.

Påtalemyndighetene anbefaler isteden at de regionale domsstolene i Valencia og Madrid tar over saken, siden det finnes flere PP representanter på regionalt nivå på listen over tiltalte. Avgjørelsen om ikke å ta ut tiltale mot de to nasjonale representantene har gitt PP et nytt argument i prosessen med å stemple Garzón som innhabil.