Ikke likestilling i lønnspolitikken

Publisert

En ny undersøkelse utført av nasjonalt institutt for statistikk (INE), viser at det er tydelige forskjeller på menn og kvinners inntekter i Spania, til tross for at de besitter like stillinger og har samme akademiske bakgrunn.

I de aller fleste regioner tjener kvinner i gjennomsnitt 20 – 30 % mindre enn sine mannlige kolleger. I 2006 lå spanske menns gjennomsnittsinntekt på 22.051 euro, mot kvinnenes 16.245 euro.

En ny undersøkelse utført av nasjonalt institutt for statistikk (INE), viser at det er tydelige forskjeller på menn og kvinners inntekter i Spania, til tross for at de besitter like stillinger og har samme akademiske bakgrunn.

I de aller fleste regioner tjener kvinner i gjennomsnitt 20 – 30 % mindre enn sine mannlige kolleger. I 2006 lå spanske menns gjennomsnittsinntekt på 22.051 euro, mot kvinnenes 16.245 euro.

I Spania er det generelt i dag flere kvinner, enn menn, som tar høyere utdannelse. I 2007 hadde 26,8 % av alle arbeidsdyktige spanske kvinner en universitetstittel, mens 17,2 % av mennene hadde det.      

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter