13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Ikke lenger gratis medisiner for pensjonister?

Reseptbelagte medisiner er i dag gratis for alle pensjonister som er registrerte hos Seguridad Social. Det kan det snart bli slutt på dersom regjeringen får det som de vil. Helseminister, Ana Mato, har foreslått en egenandel på 10 %.

Reseptbelagte medisiner er i dag gratis for alle pensjonister som er registrerte hos Seguridad Social. Det kan det snart bli slutt på dersom regjeringen får det som de vil. Helseminister, Ana Mato, har foreslått en egenandel på 10 %.

De nye reglene vil gjelde likt for alle pensjonister – riktignok med visse unntak. Man skal for eksempel slippe å betale mer enn 10 euro i måneden for medisiner man trenger regelmessig (forutsatt at dette er utgifter man har hver måned i en periode på tre måneder eller mer). Målet er å unngå at de nye reglene går for hardt utover pensjonister som er kronisk syke og som ellers ville fått uforholdsmessig høye utgifter til medisiner. Har man en spesielt høy pensjon vil taket ligge på 20 euro i måneden.

Forslaget inneholder også nye satser for de som ikke er pensjonister. Her er det foreslått en egenandel på 50 % mot dagens 40 %. Regjeringen mener i tillegg at de som tjener mest bør betale noe mer. Har man inntekter på mer enn 100.000 euro i året vil økningen i egenandelen være på 20 %. Dersom forslaget går gjennom, må denne inntektsgruppen med andre ord betale 60 % av apotekregningen fra egen lomme.

Helseministerens initiativ kommer etter rådslagning i regionene. Forslaget skal nå legges frem for det nasjonale rådet for helse. Tiltaket vil kunne gi innsparinger på rundt 3,7 milliarder euro. Det vil i så fall dekke mer enn halvparten av utgiftskuttet på 7 milliarder som regjeringen har vedtatt å gjøre i helsesektoren.

Av Ole C. Glad

Relaterte saker

- Advertisement -