Ikke første gangen Spania er i «unntakstilstand»

Publisert

Den formelle graden av unntakstilstand man i dag har i Spania har blitt erklært en gang tidligere. Det var fjerde desember 2010 at man for første gang i historien brukte grunnlovens paragraf 116 for første gang.

Krisealarm for å holde flytrafikken i gang

Den gangen var det for å ta over kontrollen av kontrolltårn ved flyplassene i Spania. Regjeringen kommanderte streikende flygeledere tilbake på jobb og satte inn militært personell for å holde luftrommet over Spania åpent.

Lovverket som gir staten muligheten til å oppheve borgernes rettigheter har tre grader i Spania.

Sánchez erklærte krisealarm 13. mars

Dagens form for unntakstilstand, «estado de alarma» er den laveste av tre mulige. Det er den spanske grunnlovens paragraf 116.2 som gir regjeringen denne muligheten. Spanske myndigheter har muligheten for å deklarere «estado de alarma» i hele eller deler av landet i disse tilfeller:

– Alvorlig fare, katastrofe eller en nasjonale ulykker som jordskjelv, flom, store ulykker, brann i skog eller urbane strøk.

– Helsekriser som epidemier og situasjoner med stor smittefare.

– Mangel på basisvarer.

– Om essensielle offentlige tjenester stopper opp som følge av noen av de ovenfor nevnte situasjoner.

Som man har sett er det regjeringen som utarbeider deklarasjonen om «unntakstilstand» og hva av borgernes rettigheter man vil ta bort og for hva periode. Regjeringen ber så det spanske parlamentet om å godkjenne eller forkaste regjeringens anmodning.

Statens muligheter begrenses av lov 4/1981. Den gir staten muligheten til å:

– Begrense bevegelser og opphold for folk eller biler bestemte steder, bestemte tidspunkt eller rette spesifikke krav for å bevege seg eller kjøre.

– Ransake / søke all typer varer inklusive beslaglegge dem.

– Midlertidig kontroll over næringslokaler, fabrikker, verksted, bondegårder og andre typer kommersielle arealer.

– Bruk av tjenester (vann, strøm etc) kan rasjoneres, tilgang til basis-varer kan begrenses eller rasjoneres.

– Ordre kan gis for å sikre leveranser og for å sikre produksjonen og leveranse av påvirkede tjenester og produksjonssentra.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter