Ignorerer rødt flagg og badeforbud

Publisert

Rødt flagg på badestranden i Spania betyr «forbud mot å bade». Likevel er det mange som fristes til å legge på svøm. Nylig måtte 11 personer reddes fra farlige situasjoner ved Playa del Postiguet i Alicante. Samtlige skal ha trosset det røde flagget og måtte senere hentes opp av vannet av redningstjenesten. Alicante kommune vurder nå å innføre bot på 1.500 euro til de som ikke respekterer forbudet.

Sterk vind fra øst skal torsdag 14. august ha skapt store bølger ved Playa del Postiguet i Alicante. Kraftige strømninger i vannet førte til at badevakttjenesten så seg nødt til å innføre forbud mot å bade på et begrenset område. Resten av stranden hadde forsiktighets-varselet gult flagg, en anbefaling som ble opprettholdt hele dagen.

I følge avisen Información skal badegjestene som ble reddet opp av vannet ha blitt trukket mot et steinete område ved land. En badevakt ved stranden sier til avisen at strømningene som forekommer i vannet under slike forhold kan sammenliknes med en «stri elv», en effekt som gjerne oppstår når større bølger når land og vannet trekkes ut mot havet igjen.

Tre badevakter skal ha jobbet kontinuerlig med å holde oversikt. En person satt i vakttårnet på land, en var i vannet og og en sirkulerte områdene lenger ut i havet på vannscooter. I tillegg til den generelt utfordrende situasjonen, skal en rekke mennesker ha trosset badeforbudet som gjaldt for den ene delen av stranden. Alicante kommune har sett seg lei på at reglene ved stranden ikke respekteres og vurderer nå å innføre bot på 1.500 euro for folk som trosser badeforbudet.


Fargekodene på strendene i Spania

Fargekodene som gjelder ved strendene i Spania er grønt, gult og rødt. Grønt flagg betyr at det er lov til å bade og at forholdene er gode for svømming og snorkling. Havet er da rolig, kvaliteten på vannet er bra og det er ikke observert andre farer.

Gult flagg betyr at bading fremdeles er tillatt, men at man anbefaler folk å være spesielt forsiktige. Det gule flagget brukes når det forekommer bølger som er over 1,5 meter høye og gjør det utfordrende å svømme, når det er middels sterke strømninger, når det lyner og tordner eller er andre værforhold som gjør det vanskelig for badevaktene å ha oversikt. Gult flagg brukes også i tilfeller der vannet er uklart, når sanden er i dårlig forfatning, når det er observert brennmaneter eller andre farer i vannet, eller når andre forhold tilsier spesiell forsiktighet ved bading.

Rødt flagg betyr at det er forbudt å bade. Det gjelder all aktivitet i vannet enten det handler om svømming, snorkling eller annen adspredelse. Det røde flagget kommer opp når bølgene er over to meter høye og anses som farlige, når strømningene i vannet er sterke og kan trekke folk under, når havet generelt er urolig, når værforholdene er vanskelige eller ekstreme, når vannet eller sanden er forurenset, når det er observert større mengder brennmaneter eller andre farer i vannet, eller når andre forhold tilsier at bading er farlig.

Utover de tre fargekodene anbefales det at man alltid er forsiktig når man bader, at man følger med på og respektere badevaktenes advarsler og at man alltid har et strengt oppsyn med barn.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter