I Portell kan du leie for €50 måneden

Publisert

Den lille bygda Portell i Castellón har gått nye veier for å holde på befolkningen. Nylig kunne kommunen lokke med både jobb og bolig til barnefamilier som kunne tenke seg å flytte dit. Initiativet kom etter at antallet elever ved bygdas eneste skole var kommet ned i fire personer. Nå er skolen reddet og innbyggertallet økt med ti personer.

Som så mange andre småsteder i det spanske innlandet har Portell de Morella i Castellón-provinsen lenge vært truet av fraflytting. I følge kommunens register var det i 2017 kun 200 innbyggere igjen i byen. For hundre år siden var innbyggertallet over tusen. Hovedformålet med kommunens nye tiltak har vært å redde byens eneste skole. Uten nye innflyttere ville den lille barneskolen ha endt opp med kun fire elever, nærmere bestemt to søskenpar. Kommunen fryktet kroken på døra for skolen og ytterligere fraflytting.

Med de nye familiene, er skolen reddet. Familiene får leie hus i bygda for 50 euro måneden og de voksne har fått jobb i kommunen. Den ene familien har to barn i barneskolealder som er innrullert ved skolen og to eldre barn. Den andre familien har ett barn på 2 år og ett på 3 år, allerede innkassert som fremtidige elver ved skolen.

Dermed er innbyggertallet i bygda økt med til sammen 10 personer og skolens fremtid er reddet. Kommunen skal ha mottatt over 20 søknader.


Fraflytting et problem

Fraflytting er et stort problem for småsteder i Castellón-provinsen. I følge tall fra 2014 hadde 46 prosent av alle provinsens byer under 500 innbyggere. For Alicante-provinsen og Costa Blanca var andelen til sammenlikning på 21 prosent, mens Valencia-provinsen hadde 17 prosent. 136 kommuner på tvers av de tre provinsene som utgjør Comunidad Valenciana hadde færre enn 500 innbyggere. Det betyr ca. 25 prosent av alle regionens kommuner.  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter