I fengsel for å ha slått hest til døde

Publisert

En 41 år gammel mann på Mallorca må sone åtte måneder i fengsel etter å ha slått i hjel sin egen travhest. Hendelsen går tilbake til 2012 da hesten gjorde et dårlig løp og ble diskvalifisert for galopp. Mannen skal deretter ha gått løs på hesten mens den stod på bås i stallen og slått den til døde med en stang. Dommen skal være unik i sitt slag i Spania og anses av det spanske dyrevernspartiet PACMA som prinsipielt viktig i kampen mot mishandling av dyr.

Den fengselsdømte mannen skal ha bedt om utsettelse av straffen, eventuelt samfunnstjeneste i stedet for fengsel. Dette ble imidlertid avvist av dommeren i saken. Begrunnelse skal være at volden som ble øvet mot hesten (Sorky das Pont) anses som så grov og avvikende etter dagens normer at et fritak fra soning ville gitt gale signaler i samfunnet og stått i misforhold til den «berettigede harmen» hendelsen har skapt. Mannen skal etter travløpet som gikk på Mallorca i desember 2012 ha gått løs på hesten med en stang og slått den til den brakk nakken og døde. Fordi hesten stod på bås i stallen skal den ikke ha klart å komme seg unna. Dommen ble avsagt 21. september i år og mannen startet soning i Palma på Mallorca onsdag 21. oktober. Rettsavgjørelsen skal være unik i sitt slag i Spania og betraktes av dyrevernspartiet Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) som prinsipielt viktig i kampen mot mishandling av dyr.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter