Hver femte euro går til korrupsjonstiltalt utbygger

Publisert

Hver femte euro i Alicante kommunes budsjett for 2015 går til den korrupsjonstiltalte forretningsmannen og utbyggeren Enrique Ortiz. Bak budsjettet står Partido Popular og ordfører Sonia Castedo som er tiltalt i samme sak. At flere år med korrupsjonsskandaler ikke får konsekvenser for kommunens prioriteringer skaper sterke reaksjoner. Det ser imidlertid ikke ut til å påvirke relasjonen mellom de to som forsetter som «business as usual».

Enrique Ortiz eier rundt 70 prosent av all utbyggbar tomt i Alicante og er gjennom sine firmaer kommunens største samarbeidspartner. I følge beregninger fra opposisjonspartiet PSOE i 2013 utgjorde kontraktene Alicante hadde med selskapene til Ortiz ca. en tredjedel av kommunens budsjett. I 2012 fikk han fornyet kontrakten for rengjøring og vedlikehold av kommunens gravlunder, skoler og administrasjonsbygg. Oppdraget skal ha gått til Ortiz´ selv om tilbudet han kom med var det dyreste i anbudskonkurransen. Utbyggeren fikk også fornyet kontrakten for renovasjon og tømming av søppel i byen, en avtale som ved kontraktinngåelsen ble gitt en varighet på tolv år med en verdi på rundt 435 millioner euro.

I løpet av de siste årene har Ortiz blitt tiltalt i minst tre forskjellige korrupsjonssaker. Den første saken, den såkalte Caso Brugal, handler om hvordan Ortiz´ renovasjonsselskap på irregulært vis kapret offentlige kontrakter for avfallshåndtering i Vega Baja. Blant de tiltalte i saken er den tidligere presidenten i provinsen Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser under tildelingen av kontrakten.

Etter dette er den kontroversielle forretningsmannen involvert i to andre korrupsjsonsaker i Alicante kommune. I begge disse sakene er ordfører Sonia Castedo medtiltalt. Ortiz anklages for å ha bestukket Castedo og hennes forgjenger i ordførerjobben, Luis Díaz Alperi (PP) med penger, gaver og feriereiser i bytte mot informasjon fra reguleringsplanen for utbygging i kommunen. Dette skal ha skjedd på et tidspunkt da planen ennå ikke var godkjent. Reguleringsplanen, som gjelder for en periode på tjue år, skal også ha blitt endret for å imøtegå entreprenørens behov.

Den siste tiltalen gjelder en stor utbyggingssak i kommunen, kjent som Rabasa-prosjektet. Saken handler hvordan Enrique Ortiz´ angivelig er blitt favorisert som entreprenør i forbindelse med en planlagt utbygging bestående av 13.500 boliger, et shoppingsenter samt etableringen av IKEA i et naturområde utenfor sentrum av Alicante. Saken som har pågått i flere år tok en ny vending i september i år da ordfører Castedo fikk status som medtiltalt.

De mange anklagene mot entreprenøren og ordføreren ser imidlertid ikke ut til å påvirke relasjonen. Nylig vedtok kommunen budsjettet for neste år der Ortiz forsetter som Alicantes største leverandør av tjenester. I følge avisen Información går hver femte euro i budsjettet til entreprenørens selskaper.

Sonia Castedo har på sin side vært under press fra opposisjonen om å trekke seg som ordfører siden før den første tiltalen ble tatt ut i 2012. Etter tiltale nummer to i september har hennes eget parti Partido Popular også antydet at hun bør trekke seg. Foreløpig holder den hardt pressede Alicante-politikeren fremdeles på vervet som ordfører. Tildigere i år ga hun imidlertid etter for press og trakk seg som representant ved regionsparlamentet i Valencia. For få dager siden gjorde hun det også klart at hun ikke stiller til gjenvalg som ordfører i Alicante i 2015.

Partido Popular har i tillegg innledet en prosess for å få Castedo utvist av partiet. PPs visesekretær Carlos Floriano kunne onsdag 5. november bekrefte overfor spanske aviser at en sak var opprettet for å få ordføreren permittert, med den begrunnelse at PP hadde som mål å stille til kommune og regionsvalget i 2015 uten korrupsjonstiltalte kandidater på listen. Etter uttalelsen fra visesekretæren har partiet moderert budskapet noe og sagt at prosessen som er innledet “vil kunne føre til” at ordføreren kastes ut av partiet.

Selv har Castedo sendt et brev til partiledelsen der hun hevder at hun aldri er blitt beriket økonomisk av sin relasjon til entreprenøren. Hvorvidt det er riktig, vil avgjøres gjennom de pågående rettsprosessene mot henne. Mye tyder imidlertid på at vennskapsforholdet til Ortiz har gått langt utover det man normalt anser som profesjonelt mellom offentlig forvaltning og private selskaper. Entreprenøren sier selv i et intervju med den spanske tv-kanalen Antena 3 at han oppfatter det å gi gaver til forretningsfolk så vel som kommune- og regionspolitikere som «helt normalt».

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter