Hvem lyver mest? Redaktør von Brodtkorb eller baron von Münchhausen?

Publisert

[Leserinnlegg opprinnelig publisert januar 2004]

Spaniaposten har skrevet om hvordan Spaniajournalens redaktør, Tore von Brodtkorb, opererer på begge sider av bordet. Som redaktør for en av de største norske publikasjoner i Spania har han benyttet redaktørposisjonen til å skrive rosende om eiendomsmeglerfirmaet Activa International, som er/var en av de største annonsører i bladet han redigerer, og som i stor grad selger på det norske marked.

Bedre og sterkere markedsføring går det neppe an å få, men ingen publikasjon med respekt for seg selv og sine lesere blander annonser og tekstreklame – slik Spaniajournalen har gjort. Slik praksis er ganske enkelt å bedra både lesere og øvrige annonsører, og dertil er det ikke tillatt etter pressens etiske regler, slik de er formulert i Norge.

Også ellers er det dokumentert tarvelig sammenblanding av Brodtkorbs rolle som redaktør og skjult aktør i eiendomsmarkedet. Seriøse annonsører har dermed fått vite hvilken moral som Spaniajournalen praktiserer.

Brodtkorb, hadde for en tid siden en merkelig lederartikkel med et sammensurium av betraktninger under overskriften hvem lurer hvem. Han forteller at han fikk utført noe arbeid av nordmenn i Spania, og at han ble lurt av disse.

Redaktøren refererte også til et påstått gammelt ordtak som sier at etter tre måneder i Spania er man villig til å selge bestemora si for 50 euro. Det oppgitte ordtaket kan ikke være særlig gammelt, og bestemora må være meget ung ettersom det refereres til euro.

Hvor mange har Brodtkorb lurt? Ut fra sin redaktørposisjon ligger han i suveren lederposisjon når det gjelder å lure nordmenn i Spania. Som redaktør har imidlertid Brodtkorb lurt og skadet seg selv mest, samtidig som han har gitt publikasjonen han redigerer et tvilsomt renommé.

Den verdensberømte bløff- og skrytmaker baron von Münchhausen hadde også som levebrød å bedra andre. Forsøker redaktøren å gå baronen i næringen?

Hva med Spaniajournalens utgiver? Som sådan har han tjent mange annonsekroner på den høyst kritikkverdige rolleblanding redaktøren praktiserer, og da er vel alt bare bra også for utgiveren? Han har forholdt seg mest mulig taus om rolleblandingene, og også unnlatt å besvare henvendelser i den anledning.

Hva kan gjøres for at ikke enkelte geskjeftige sjeler skal kunne berike seg på det store flertall av nordboere som er kommet til Spania – og enda mer de mange som vil komme i årene fremover? Her er det behov for debatt og markering av synspunkter, og fremfor alt avstandtagen fra de som driver slik geskjeft.

Det har vært interessant å registrere at Brodtkorb ikke har tatt til motmæle mot de sterke beskyldninger som er fremsatt. Det har nok vært klokt av ham, for ingen kjenner sannheten bedre enn ham selv – og vet hva som kan dokumenteres.

Magnar H. Enebakk

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter