Husokkupanter skal ut innen 48 timer

Publisert

Regjeringspartiet PSOE har lagt frem en endring til dagens lovverk om hus-okkupasjon. Etter endringen vil en dommer kunne autorisere at husokkupantene kastes 48 timer etter at eiendommens eier krever dette.

Dette gjelder i tilfeller hvor folk har tatt seg inn på annen manns eiendom og i tilfeller hvor man regelrett har brutt seg inn. Opposisjonen via Pablo Casado (Partido Popular) la frem et liknende forslag tilbake i 2020, hvor meningen var at folk skulle ut innen enten 24 eller 48 timer.

Spanias lovverk og hvordan politi håndhever regelverket har blitt oppdatert og endret de siste årene. Dette for å gjøre det enklere å kast folk ut av eiendommer man har brutt seg inn i. Den spanske grunnlovens “rett til en anstendig bolig”, for alle i Spania, er kimen til polemikken rundt husokkupasjon i Spania.

Virkelighet men overdrevent

Til tross for medias fokus på enkelt-tilfeller er hus-okkupasjon av vanlige boliger ikke vanlig i Spania. Oftest er det konkurs-eiendommer overtatt av banker som blir okkupert, noen ganger av de samme boligenes opprinnelige eier. I andre tilfeller er det tvist mellom tidligere leietakere eller familiemedlemmer hvor den ene parten ender opp som “hus-okkupant”. I storbyene finnes det okkupanter som handler av “ideologiske” motiver. Dette har man sett mye av i Barcelona.

Problemet har dog økt under pandemien. Dette grunnet økt fattigdom samt lite tilsyn til boliger som normalt står tomme. Man så at spanske myndigheter, under pandemien, lettet litt på den ellers harde hånden man har ønsket å vise rundt temaet husokkupasjon i Spania.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter