Hundretusener av kvinner «rettferdiggjør» kvinnemishandling

Publisert

Ifølge en årlig undersøkelse om kvinnemishandling, mener nesten en kvart million kvinner at slik mishandling under visse omstendigheter kan rettferdiggjøres.

Spørreundersøkelsen viser også at 72, 5 prosent av de spurte mener mishandling skyldes at overgriperen har psykologiske problemer.

Omtrent halvparten av de spurte mener alkohol og narkotika som regel er involvert når menn mishandler kvinner.

Undersøkelsen ble gjennomført av det spanske likestillingsdepartementet og ble i starten av august presentes av statsråden Leire Pajín.

Ifølge en årlig undersøkelse om kvinnemishandling, mener nesten en kvart million kvinner at slik mishandling under visse omstendigheter kan rettferdiggjøres.

Spørreundersøkelsen viser også at 72, 5 prosent av de spurte mener mishandling skyldes at overgriperen har psykologiske problemer.

Omtrent halvparten av de spurte mener alkohol og narkotika som regel er involvert når menn mishandler kvinner.

Undersøkelsen ble gjennomført av det spanske likestillingsdepartementet og ble i starten av august presentes av statsråden Leire Pajín.

2000 personer ble spurt og 91, 2 prosent mener at vold utført av menn mot kvinner er fullstendig uakseptabelt. Men 1, 4 prosent mener denne typen vold i visse tilfeller kan aksepteres. Hvis utvalget er representativt betyr det at 240.000 kvinner i Spania deler dette synet.

7, 3 prosent av de spurte tror at kvinnemishandling er noe uunngåelig og som alltid har eksistert.

Statstråd Pajín understreker viktigheten av at samfunnet fortsatt må jobbe mot kvinnemishandling og at det ikke kan rettferdiggjøres under noen omstendighet.

Hittil i år er 33 kvinner drept av nåværende eller tidliger partner i Spania.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter