Hunder blir «individer», ikke «ting»

Publisert

Hunder i Spania vil i fremtiden ha rettslig status som individer og ikke “innbo” slik de har hatt til nå. Lovendringen betyr en forbedring av rettighetene til menneskets “beste venn”, i det dyret ikke lenger kan betraktes og forvaltes som en gjenstand. Utkastet til loven er enstemmig vedtatt i den spanske kongressen og går videre til formell lovbehandling.

Den nye lovendringen gjelder privatretten og vil blant annet få betydning for overtagelse av omsorgen for hunden ved separasjon og skilsmisse der paret eier hund. I forbindelse med forslaget har enkelte partier også tatt til orde for endringer i offentlig rett, med strengere straffer for dyremishandling i straffeloven.

I mars 2017 vedtok Kongressen forbud mot kupering av halen på hunder. Spania fulgte dermed opp sitt eget vedtaket fra 2015 om å ratifisere Europarådets traktat for human behandling av husdyr fra 1987 (European Convention for the Protection of Pet Animals). I Norge ble forbud mot halekupering innført i 1988.

Les også:

Forbud mot kupering av hunder

Forbudt å la hunden være

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter