Høyesterett drukner i PPs korrupsjonssaker

Publisert

Ressursmangel og en voldsom økning i antall korrupsjonssaker de siste årene gjør at høyesterett i Valencia har fått mer jobb enn de kan håndtere. Fra 2009, da rettssaken mot tidligere regionspresident Francisco Camps (PP) ble innledet, og frem til nå har antall korrupsjonssaker og antall tiltalte i de forskjellige sakene bare økt.

Ressursmangel og en voldsom økning i antall korrupsjonssaker de siste årene gjør at høyesterett i Valencia har fått mer jobb enn de kan håndtere. Fra 2009, da rettssaken mot tidligere regionspresident Francisco Camps (PP) ble innledet, og frem til nå har antall korrupsjonssaker og antall tiltalte i de forskjellige sakene bare økt.

En av de største sakene som pågår er Caso Gürtel som handler om omfattende korrupsjon og ulovlig finansiering av Partido Popular. Etter flere år med etterforskning og nye avsløringer har saken fått et enormt omfang og består i dag av seks separate tilfeller med tilsammen 53 tiltalte. Tar man med de tre andre store korrupsjonssakene der PP i Valencia er involvert (Caso Blasco, Caso Brugal, Caso Emarsa), kommer man opp i over hundre tiltalte. En rekke tidligere kommunepolitikere og ordførere fra PP er innblandet. Også ni av partiets nåværende representanter ved parlamentet i Valencia sitter på tiltalebenken.

Noe av årsaken til at domstolen er overarbeidet skyldes i følge avisen El País de mange skriftlige henvendelsene som kommer fra advokatene til de tiltalte, dokumenter som skal kopieres opp, distribueres, leses og besvares av dommerne. Én av de som har stått for mye ekstraarbeid er ordføreren i Alicante, Sonia Castedo (PP). I løpet av tre måneder i fjor skal den korrupsjonstiltalte ordføreren ha kommet med hele 21 henvendelser.

Trenering av sakene
PP har i årevis hevdet å være utsatt for hets og svertekampanjer. Strategien har vært å avvise alle beskyldninger mot partiet og dets politikere som usanne. Når én av partiets ordførere, regionspolitikere eller kongressmedlemmer havner på tiltalebenken, nektes som regel all kjennskap til saken.

Samtidig gjør prosessreglene i det spanske rettssystemet at det er mulig å trenere saker i årevis. Ved avsløringer om korrupsjon, kan det derfor lønne seg for en skyldig politiker å nekte for å ha gjort noe galt helt frem til dom i saken er avsagt. I mellomtiden fortsetter representanten i lønnede verv og posisjoner.

Fire store korrupsjonssaker i Valencia
Caso Emarsa: Én av de største bedrageriskandalene i Partido Populars historie. Selskapet Emarsa ble opprettet i 1986 av Valencia kommune i samarbeid med tilsluttende kommuner og hadde i oppgave å rense kloakkvannet i regionen. I 2010 annonserte Partido Popular, som hadde styrt anlegget siden midten av 1990-tallet, at bedriften måtte legges ned fordi den ikke lenger var lønnsom. Senere kom det frem at det manglet 17 millioner euro i regnskapet. Blant de tiltalte er Enrique Crespo (PP), medlem av parlamentet i Valencia og ordfører i Manises frem til 2012. Det antas at minst 25 millioner euro av selskapets penger har havnet i lommene på medlemmer av partiet.

Caso Brugal: Navnet er en forkortelse for Basuras Rurales Gestión Alicante og handler om uregelmessigheter og korrupsjon i forbindelse med tildeling av kontrakter for tømming av søppel og renhold i Vega Baja (Alicante). Blant de tiltalte i saken er én av regionens mest innflytelsesrike utbyggere og forretningsmenn, Enrique Ortiz, som opp gjennom årene har sikret seg avtaler med det offentlige for flere hundre millioner euro. Den tidligere presidenten i provinsen Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), er blant de mistenkt i saken og skal ha tatt imot bestikkelser under tildelingen av kontrakter til Ortiz. Også tiltalen mot ordføreren i Alicante, Sonia Castedo (PP), inngår i saken. Ordføreren skal mot bestikkelser ha forsynt Enrique Ortiz med priviligert informasjon fra den kommunale reguleringsplanen for utbygging i Alicante. Også hennes forgjenger Luis Díaz Alperi (PP) er tiltalt i saken.

Caso Gürtel: En svært omfattende korrupsjonssak som ble innledet i 2009 og som handler om hvordan et nettverk av forretningsmenn og byggefirmaer i Valencia har donert ulovlig høye beløp til Partido Popular og bestukket partiets politikere. Til gjengjeld har nettverket og dets antatte leder Francisco «Gürtel» Correa oppnådde gunstige eiendomskontrakter og oppdragsvirksomhet med forskjellige kommuner i Valencia. Ved siden av lederne i nettverket Gürtel, står en rekke medlemmer av Partido Popular i Valencia tiltalt i saken. Partiets tidligere kasserer Luis Bárcenas, som ble avslørt med millionbeløp på konto i Sveits, er en av dem. På tiltalebenken finner man også ordføreren i Novelda og tidligere president i Valencia-parlamentet, Milagrosa Martínez, tidligere visepresidenten i Valencia, Vicente Rambla, tidligere nestleder i PP i Valencia, Ricardo Costa, tidligere kasserer i PP i Valencia, Yolanda García og tidligere visesekretær for PP i Valencia, David Serra.

Caso Blasco: Saken involverer tidligere talsmann for Partido Popular i Valencia-parlamentet, Rafael Blasco, og omhandler bedrageri i millionklassen. Blasco, som har vært permittert siden juni 2012, skal ha vært innblandet i underslag av flere millioner euro av Comunitat Valencianas penger, midler som egentlig skulle ha gått til samarbeidsprosjekter i land i den tredje verden. Saken er også kjent som «Caso de la cooperación» og går tilbake til perioden 2008-2010 da Francisco Camps (PP) var president i Valencia. Det antas at mer enn seks millioner euro har kommet på avveier. Til sammen 28 personer står tiltalt i saken.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter