Høyeste antallet selvmord på syv år

Publisert

Antall selvmord i Spania gikk i 2012 opp med 11,3 prosent fra året før. Det viser tall fra Instituto Nacional de Estadística (INE), offentliggjort fredag 31. januar. 3.539 personer begikk selvmord, det høyeste antallet siden 2005. Av disse var 2.724 menn og 815 kvinner.

Økonomiske nedgangstider og høy arbeidsledighet har de siste årene gjort livet vanskelig for mange spanjoler. Likevel er det ingen tydelig sammenheng mellom dette og økningen i antall selvmord. Det finnes eksempler på at husutkastelser har vært oppgitt som årsak til selvmord (personer som har måttet forlate sine hjem fordi de ikke har hatt økonomi til å betale boliglån eller husleie). Uoffisielle tall viser at det forekom syv slike dødsfall i 2012. Tallet er imidlertid for lavt til å kunne forklare økningen i selvmordsraten.

I følge ekspertuttalelser i avisen El País må man lete andre steder for å finne svar. Psykiater Santiago Durán-Sindreu ved Hospital de Sant Pau i Barcelona sier til avisen at det er en tilfeldig sammenheng i tid mellom økonomisk nedgang og økt selvmordsrate. Durán-Sindreu som jobber med å forebygge selvmord ser heller ikke på økningen fra 2011 til 2012 som dramatisk. Tallene beveger seg noe opp og ned, men holder seg innen et visst nivå som også var det samme før krisen. Likevel mener han det er grunn til å reagere på økningen og at helsemyndighetene bør ta tallene alvorlig. Han etterspør en plan for forebygging av selvmord slik man har i andre EU-land og slik man nylig har kommet i gang med i Catalonia.

Selvmord utgjør den største dødsårsaken blant de «eksterne årsakene» og har siden 2007 ligget høyere enn dødsfall i trafikken. Denne endringen skyldes imidlertid den sterke nedgangenen i dødsfall i trafikken og ikke en økning i antall selvmord. I 2012 døde 1.915 personer i trafikkulykker. I 2000 var tallet 4.173.

Sammenlikner man Spania med andre land i verden er nivået på selvmord ikke spesielt høyt. I følge en oversikt for 2011fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er det 6,2 selvmord per 100.000 innbyggere i Spania. Selvmordsraten er for eksempel høyere i både Danmark (10,1), Sverige (11,7 (2010)), Norge (12,1) og Finland (16,4). Høyest på statistikken av de 34 landene som står oppført ligger imidlertid Japan (20,9), Ungarn (22,8) og Sør-Korea (33,3).

Illustrasjon: INE 2014

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter