Høyere etiske krav i PSOE

Publisert

Politisk korrupsjon er et omfattende samfunnsproblem i Spania. Den ferske lederen i PSOE, Pedro Sanchez, varsler at innsatsen mot korrupsjon skal trappes opp. Partiet innfører nå nye etiske regler for partiets tillitsvalgte og full åpenhet om partiets økonomi.

Politisk korrupsjon er et omfattende samfunnsproblem i Spania. Den ferske lederen i PSOE, Pedro Sanchez, varsler at innsatsen mot korrupsjon skal trappes opp. Partiet innfører nå nye etiske regler for partiets tillitsvalgte og full åpenhet om partiets økonomi.

I starten av oktober ble det kjent at styremedlemmer fra flere politiske partier og fagforeninger i Caja Madrid og sparebanken Bankia har misbrukt firmakort for millioner av euro. Medlemmer av både regjeringspartiet Partido Popular og det spanske arbeiderpartiet PSOE er blant de mistenkte.

I kjølvannet av disse avsløringene har PSOE foretatt en intern gransking for å finne ut hvor utbredt ordningen har vært blant partiets tillitsvalgte. Så langt har 10 personer blitt ekskludert.

Ønsker å gjenvinne tilliten
For å gjenvinne velgernes tillit til de politiske partiene i Spania mener sosialistpartiet det er nødvendig med mer åpenhet. Partiorganisasjonen har derfor tatt det første steget mot større åpenhet ved å offentliggjøre informasjon om partiet kontoer og inntekter.

– Våre regnskaper ligger tilgjengelig for alle på internett, mens Partido Popular sine regnskaper granskes av påtalemyndighetene, påpekte Sanchez nylig i et innlegg under en debatt om demokratisk fornyelse i Spania. Likefullt fyller korrupsjonssaken med firmakort i Caja Madrid og Bankia meg med skam og PSOE vil innføre harde sanksjoner mot de av partiets medlemmer som har hatt liknende privilegier i sine styreverv. De som har misbrukt sine firmakort er ikke velkomne i PSOE, understreker Sanchez.

Nye etiske retningslinjer
Blant tiltakene som ble presentert av partilederen søndag den 12. oktober er forbud mot å motta gaver som overstiger 60 euro. Dessuten pålegger de nye etiske retningslinjene tillitsvalgte å vise måtehold og nøysomhet. Dette innebærer blant annet at reiser i regi av partiet må foretas på billigste måte. De nye reglene slår også fast at tidligere ledere i organisasjonen vil få stoppet sine lønnsutbetalinger dersom de samtidig mottar offentlig lønn.

Partiet vil også motsette seg benådninger av partifeller som blir domfelt for forbrytelser knyttet til korrupsjon, kjønnsrelatert vold, og forbrytelser som trakassering, diskriminering, frihetsberøvelse og tortur.

– Vi som parti krever av våre tillitsvalgte at de går foran som et godt eksempel og handler i overensstemmelse med prinsippene om ærlighet, eksemplarisk, nøysomhet og full dedikasjon til partiet, sier Pedro Sanchez.

Partileder Pedro Sanchez har også offentliggjort hvor mye han mottar i lønn fra partiet samt andre detaljer om sin egen privat økonomi. Sanchez eier to boliger og en bil.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter