Høyere avgifter på flyreiser

0
322
imgp0016.jpg

Avgiftene på flyreiser vil bli betraktelig høyere for ruter som går fra Barajas i Madrid og El Prat i Barcelona. Resten av landets flyplasser vil stort sett bare få en liten avgiftsøkning i takt med generell prisstigning. Avgiftene må betales inn av flyselskapene, som i sin tur belaster sine kunder ved å øke avgiftsbeløpet på den enkelte flybillett.

Det er avgiftene for passasjertrafikken på selve flyplassen som nå økes. Det betyr høyere gebyrer på offentlige tjenester som sikkerhetskontroll og inspeksjon og kontroll av bagasje. Flyselskapene må med andre ord betale mer for hver passasjer som tar av og lander med deres fly på spanske flyplasser. 

Den generelle avgiftsnivået for disse tjenestene, for både avreise og ankomst, vil på vanlige flyplasser i hovedsak bare justeres for inflasjon. Passasjertrafikken ut fra Barajas og El Prat får derimot en sterk avgiftsøkning, omtrent 50% høyere enn i dag. Det største avgiftshoppet kommer på internasjonale reiser til land utenfor EU. 
 
Den totale passasjertrafikken på Barajas og El Prat var i 2011 på tilsammen over 83 millioner reisende. Avgiftsøkningen bare på avreiser fra disse to flyplassene, vil kunne gi staten årlige inntekter på over 300 millioner euro.   

Av Ole C. Glad