Høye bankavgifter i Spania

En undersøkelse utført av EU kommisjonen, viser at Spanske banker er Europas nest dyreste.De spanske bankene blir kun slått av de italienske. Undersøkelsen viser at det koster gjennomsnittelig 253 euro i året å ha konto i en italiensk bank,mens det i Spania koster 178 euro.

En undersøkelse utført av EU kommisjonen, viser at Spanske banker er Europas nest dyreste.De spanske bankene blir kun slått av de italienske. Undersøkelsen viser at det koster gjennomsnittelig 253 euro i året å ha konto i en italiensk bank,mens det i Spania koster 178 euro.

Undersøkelsen viser også at Spanske banker ikke bare opererer med høye avgifter, de er også dårlige til å opplyse om dem og gi informasjon rundt dem.
 

Relaterte saker