Holder alternativ folkeavstemning

Publisert

Folkeavstemningen om uavhengighet i Catalonia er overført til sivilsamfunnet og arrangeres søndag 9. november av 40.000 frivillige. Den katalanske regionsadministrasjonen og kommunenene stiller lokaler til disposisjon, men på papiret er det ikke regionale myndigheter som står bak. Det var betingelsene regjeringen i Madrid hadde stilt på forhånd og som ble nødvendig etter at den spanske forfatningsdomstolen også sa nei til initiativet.

Søndag 9. november kan katalanere og folk som bor i Catalonia si om de er for eller imot at den nordøstlige regionen i Spania bør bli en egen uavhengig stat. Spørsmålet som skal besvares er todelt med ja eller nei til at regionen bør få status som «stat» og dernest om denne staten skal være uavhengig av Spania.

Arrangementet er fra dag en blitt motarbeidet av sentrale myndigheter og fikk tidligere i år nærmere 90 prosent av stemmene i nasjonalforsamlingen mot seg. Presset mot den katalanske regjeringen om ikke å arrangere folkeavstemningen økte i dagene frem mot valgdagen. Kort tid før avstemningen ga også sjefen for politiet i regionen beskjed om at de stod klare til å gripe inn for å stoppe arrangementet dersom den spanske riksadvokaten ba om det.

Regionspresident Artur Mas i sentrum/høyrepartiet CiU så tilslutt ingen annen utvei en å overføre ansvaret for folkeavstemningen til sivile organisasjoner. Stemmelokalene er lagt til regionens- og kommunenes skoler og andre offentlige bygg, mens ansvaret for arrangementet er gitt til sivile organisasjoner. Over 40.000 frivillige vil valgdagen påse at folk får avlagt stemme.

Den alternative avstemningen har fått blandet mottagelse i regionen. Mange katalanere som var villige til å trosse sentrale myndigheter og gjennomføre en regulær folkeavstemning er skuffet over avgjørelsen til regionspresidenten. Det er derfor ventet at mange katalanere som tross sitt ønske om uavhengighet vil boikotte avstemningen. Det samme gjelder mange av de hundre tusen «spanske» spanjolene som bor i regionen og som fra dag én har vært imot folkeavstemning.

Hvor stor prosent som sier ja til uavhengighet vil være av begrenset interesse dersom valgdeltakelsen blir lav. Den katalanske dagsavisen El Periódico kunne valgdagen melde om lange køer utenfor stemmelokalene flere steder i regionen. Det er grunn til å tro at en viss mobilisering av stemmeberettigede vil forekomme, i det bølgen av katalansk patriotisme har vært sterk helt siden Artur Mas annonserte referendumet i slutten av 2013. At alderen for å avgi stemme er 16 år kan også bidra til flere ja-stemmer, fordi mange unge studenter generelt ønsker uavhengighet. Katalanere og spanjoler og alle andre som offisielt står registrert med bopel i Catalonia kan stemme. Det samme gjelder katalanere som bor i andre deler av landet og i utlandet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter