Hjelpepakken skal debatteres i parlamentet

Regjeringens økonomiske hjelpepakke til Spanias finansinstitusjoner mangler bare flertall i parlamentet for å bli en realitet. Zapatero har i dag presentert utkastet til ”nødhjelpen”, som i første omgang består av et ekstraordinært lån til bankene på 10.000 millioner euro, med mulighet for utvidelse til 30.000 millioner euro.

Regjeringens økonomiske hjelpepakke til Spanias finansinstitusjoner mangler bare flertall i parlamentet for å bli en realitet. Zapatero har i dag presentert utkastet til ”nødhjelpen”, som i første omgang består av et ekstraordinært lån til bankene på 10.000 millioner euro, med mulighet for utvidelse til 30.000 millioner euro.

I en tale til nasjonalforsamlingen understreket statsministeren at pakken, som blir en del av forslaget til neste års statsbudsjett, skal være en hjelp til bankene for å komme seg gjennom den finansielle lavkonjunkturen, og at pengene utelukkende skal gå til boliglån til spanske familier, og lån til ikke-finansielle institusjoner og firmaer.
 

Det er ventet at Partido Popular vil stemme for regjeringens forslag. Men partileder Mariano Rajoy, har vært nøye med å understreke at det må forlanges bedre garantier for hvordan pengene vil bli disponert. Rajoy mener at summen i sin helhet må kontrolleres av parlamentet, og at det kontrollsystemet som foreløpig er foreslått er mangelfullt.  

 

Relaterte saker