Havner likevel på tiltalebenken

Publisert

Spanias prinsesse Cristina blir tiltalt for skatteunndragelse og må stille i retten i den såkalte Caso Urdangarin. Det ble klart etter at dommeren i saken har utelukket muligheten for å la prinsessen slippe unna med kun å betale erstatning. Prinsessen hadde på forhånd tilbakebetalt nærmere 600.000 euro til spanske skattemyndigheter i håp om at det skulle være siste ord i saken. Mandag 22. desember ble det imidlertid klart at kong Felipes storesøster som den første kongelige i spansk historie havner på tiltalebenken i en straffesak. Avgjørelsen kan ikke ankes.

Prinsesse Cristina ble i januar 2014 tiltalt for skatteunndragelse i bedragerisaken mot ektemannen Iñaki Urdangarín. Prinsessen skal gjennom firmaet Aizóon som de to eier sammen ha medvirket til unndragelse av skatt for flere hundre tusen euro i perioden 2007 og 2008. I tillegg ble hun tiltalt for å ha medvirket til hvitvasking av penger gjennom samme firma. Det siste tiltalepunktet ble senere frafalt, mens anklagen om skatteunndragelse ble opprettholdt. Samtlige disposisjoner skal være gjort av ektemannen, men så sent som i november kom retten til en avgjørelse der de anser det som hevet over tvil at prinsessen må ha kjent til de straffbare forholdene. Det legges også vekt på at hun har brukt av midlene fra firmaet til private innkjøp.

Fordi prinsessen ikke er anmeldt av offentlige myndigheter, men kun av den private anti-korrupsjonsorganisasjonen Manos Limpias, kunne dommeren i saken etter gjeldende rettspraksis ha besluttet å la prinsessen slippe med et vanlig erstatningssøksmål (Botín-dommen). Prinsessen ville da ikke ha trengt å stille i retten, men vært fritatt for strafferettslig ansvar. Dommeren har imidlertid kommet frem til at kriteriene i denne dommen ikke gjør seg gjeldene.

Botín-doktrinen er en avgjørelse fra spansk høyesterett fra 2007 der tidligere president i banken Banco Santander, avdøde Emilio Botín, sammen med tre andre fra bankens ledelse stod tiltalt for irregulære forhold i forbindelse med overdragelse av fordringer. De fire slapp å møte i retten etter at dommeren i saken kom frem til at strafferettslige høringer ikke var nødvendig så lenge de tiltalte ikke var anklaget av det offentlige, men kun en privat organisasjon.

Dersom prinsesse Cristina blir dømt for skatteunndragelse risikerer hun i teorien opptil åtte års fengsel. Prinsessen er den sjette i arverekken til den spanske tronen, en posisjon enkelte mener hun bør frasi seg på grunn av bedragerianklagene. Selv har hun valgt å holde på tittelen, men har siden saken mot henne startet ikke hatt offisielle oppdrag for det spanske kongehuset.

Les også:

Tiltalen for skattejuks opprettholdes

«Kongelig» risikerer 19 års fengsel

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter