Har reddet 183 personer fra å drukne

Publisert

Røde Kors har så langt i sommer reddet 183 personer fra å drukne på Costa Blanca. De fleste av redningsoperasjonene skal ha blitt utført mens gult eller rødt flagg var heist på badestranden. Organisasjonen etterlyser større bevissthet om farene ved bading og ber folk respektere fargekodene på flaggene.

Når gult flagg er heist skal man være spesielt forsiktig når man bader. Ved rødt flagg er all bading forbudt. Røde Kors (Cruz Roja) i Alicante-provinsen har med en bemanning på rundt hundre personer ansvaret for sikkerheten ved 18 strender på Costa Blanca, ved byene Santa Pola, Xàbia og Guardamar del Segura. Siden starten på badesesongen er det utført 183 redningsoperasjoner ved disse strendene (58 personer måtte sendes videre med ambulanse til sykehuset).

I følge Røde Kors skjedde de fleste av redningsoperasjonene da gult eller rødt flagg var heist ved badestranden. Organisasjonen etterlyser større bevissthet om farene ved bading.

I en uttalelse til media blir flaggene (rødt, gult og grønt) sammenliknet med trafikklys på veien. At badegjestene fremdeles ikke respekterer dem, betyr at det gjenstår en del i arbeidet med å bevisstgjøre folk mener organisasjonen. Derfor har man startet en holdningskampanje, der målet er at folk skal bli flinkere til å respekter fargekodene.

Les også: Ektepar druknet. Badet på rødt flagg


Spesielt oppsyn med barn

Ved siden av rene redningsoperasjoner har Røde Kors ved de nevnte strendene assistert rundt 3.700 personer med andre typer problemer. Her nevnes brennmaneter og andre typer skader fra dyr i havet, kuttskader og folk som har blitt alvorlig solbrent.

Les også: Brent av manet, ikke bruk ferskvann!

I tillegg kommer 425 oppdrag av sosial karakter. Badevaktene bidrar blant annet med spesialutstyr og hjelp til folk med redusert bevegelighet slik at de kan komme seg trygt ut i vannet.

Røde Kors understreker viktigheten av å holde et spesielt oppsyn med barn på stranden. Organisasjonen viser til 29 tilfeller i sommer der de har lokalisert mindreårige som er kommet bort fra foreldrene.


Fargekodene ved spanske strender

Fargekodene som gjelder ved strendene i Spania er grønt, gult og rødt. Grønt flagg betyr at det er lov til å bade og at forholdene er gode for svømming og snorkling. Havet er da rolig, kvaliteten på vannet er bra og det er ikke observert andre farer.

Gult flagg betyr at bading fremdeles er tillatt, men at man anbefaler folk å være spesielt forsiktige. Det gule flagget brukes når det forekommer bølger som er over 1,5 meter høye og gjør det utfordrende å svømme, når det er middels sterke strømninger, når det lyner og tordner eller er andre værforhold som gjør det vanskelig for badevaktene å ha oversikt. Gult flagg brukes også i tilfeller der vannet er uklart, når sanden er i dårlig forfatning, når det er observert brennmaneter eller andre farer i vannet, eller når andre forhold tilsier spesiell forsiktighet ved bading.

Rødt flagg betyr at det er forbudt å bade. Det gjelder all aktivitet i vannet enten det handler om svømming, snorkling eller annen adspredelse. Det røde flagget kommer opp når bølgene er over to meter høye og anses som farlige, når strømningene i vannet er sterke og kan trekke folk under, når havet generelt er urolig, når værforholdene er vanskelige eller ekstreme, når vannet eller sanden er forurenset, når det er observert større mengder brennmaneter eller andre farer i vannet, eller når andre forhold tilsier at bading er farlig.

Utover de tre fargekodene anbefales det at man alltid er forsiktig når man bader, at man følger med på og respektere badevaktenes advarsler og at man alltid har et strengt oppsyn med barn. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter