Håper profesjonelle tyrefektere kan redusere dødstallene

Publisert

Det er tradisjonen man i Valencia-regionen kaller “bous al carrer” som har kostet mange deltakere livet. Nå har man fremmet konkrete forslag på hvordan man kan få ned antallet dødsfall men likevel fortsette denne valensianske “tradisjonen”.

Syv døde i 2022

Denne sommeren har det vært spesielt mange dødsfall knyttet til at man “løper med okser”. Dette skjer normalt i innhegninger, ofte mellom hus. En okse slippes løs her så lokale helter kan få løpe rundt oksen, oftest i et forsøk på å terge dyret. I mange av disse “bous al carrer” er deltakerne påvirket av alkohol.

Et av tiltakene som foreslås for å få ned dødstallene er at en profesjonell tyrefekter må være til stede. En såkalt “lidia”, i form av enten en pensjonert tyrefekter eller en “lærling” i faget. Dette er allerede obligatorisk ved liknende arrangementer i regioner som Castilla-La Mancha, Navarra og Aragon m.m.

Dødsfall kunne vært unngått

En av de siste alvorlige tilfellene var i Mónovar. Det er et eksempel på det som kunne ha vært unngått om man hadde hatt en profesjonell til stede. Det som skjedde der var at en mann ble kastet i bakken av oksen. Selv om han var relativt uskadd ble han liggende i sjokk. Oksen kom tilbake en andre gang. Stanget mannen på nytt i det som trolig var det som forårsaket de nesten dødelige skadene. Den 19 år gamle mannen ligger nå på sykehus i Elche, med det som opprinnelig var livstruende skader.

Det representanter for bransjen sier er at i slike tilfeller kan en profesjonell gripe inn ved å ta oksens oppmerksomhet og med det gi folk tid til å enten komme seg bort fra innhegningen selv eller med hjelp fra andre.

Man foreslår også at det ved slike arrangementer blir obligatorisk med personell som kan yte førstehjelp.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter