Halvt års fengsel for flygeleder

Publisert

Høyesterett i Madrid har dømt en flygeleder til ett halvt års fengsel. Flygelederen forlot arbeidsplassen til tross for at hans overordnede krevde at han skulle fortsette arbeidet.

Saken er fra 2007 og gjelder en militær flygeleder.

Høyesterett i Madrid har dømt en flygeleder til ett halvt års fengsel. Flygelederen forlot arbeidsplassen til tross for at hans overordnede krevde at han skulle fortsette arbeidet.

Saken er fra 2007 og gjelder en militær flygeleder.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter