Halvfornøyde spanjoler og nordmenn

Publisert

OECD har nylig kommet ut med en rapport, kalt ”Your better life index”. Både spanjoler og nordmenn er mellomfornøyde med sin egen livssituasjon.

Norge topper oversikten ”Når arbeid og fritid teller” mest, men Spania ikke er inne på noen av de viktigste 10- på-topp-oversiktene av de 34 landene som er med i undersøkelsen.

Det er Nederland, Danmark og Finland som topper oversikten over generell tilfredshet. Minst tilfredse er folk i Polen, Estland og Ungarn.

OECD har nylig kommet ut med en rapport, kalt ”Your better life index”. Både spanjoler og nordmenn er mellomfornøyde med sin egen livssituasjon.

Norge topper oversikten ”Når arbeid og fritid teller” mest, men Spania ikke er inne på noen av de viktigste 10- på-topp-oversiktene av de 34 landene som er med i undersøkelsen.

Det er Nederland, Danmark og Finland som topper oversikten over generell tilfredshet. Minst tilfredse er folk i Polen, Estland og Ungarn.

Undersøkelsen er foretatt i 2008, så det har nok skjedd noe på de ?este områder siden gangen, men ikke mer enn at rapporten viser et noenlunde bilde av totalsituasjonen i respektive land.

Gjeldstyngede land som Hellas, Portugal og Spania vil nok likevel ha noe dårligere score innenfor enkelte om- råder i dag sammenlignet med 2008.

Lavere enn snittet

Gjennomsnittet innen OECD-området for generell tilfredshet med livet er 59 prosent, mens 49 prosent av spanjolene sier at de er fornøyd med egen livssituasjon.

50 prosent av Spanias befolkning stoler på politikerne. Det er litt lavere en snittet, som er på 56 prosent. Med tanke på helse så brukte spanjolene 9 prosent av bruttonasjonalprodukt på helsetjenester. Det er helt likt med gjennomsnittet. USA topper her med sine 16 prosent. 70 prosent av spanjolene mener de er ved god helse. Snittet er på 69 prosent.

Røyker mindre

Røykeforbudet hadde ikke inntrådt for fullt i Spania i 2008, men likevel har antall røykere sunket drastisk. I 1985 røykte 41 prosent av Spanias voksne befolkning, mens det for tre år siden var 26,3 prosent som røykte.

Likevel er tallene litt høyere enn gjennomsnittet innen OECD som er på 23,3 prosent. I Sverige er det bare 17 prosent røykere.

33 prosent av spanjolene er utrygge på gater og offentlige steder etter mørkets frembrudd. Gjennom- snittet er på 26 prosent.

Spanjolene lever lenge

 

Spanjolene har gjennomsnitt høy levealder. I OECD-rapporten fra 2008 er gjennomsnittlig levealder i Spania 81,2 år. I Norge er gjennomsnittlig levealder 79,8 år, så på dette området ligger spanjolene foran nordmennene.

Når det gjelder balansen mellom arbeid og fritid ligger Spania i hovedsak på gjennomsnittstallene for OECD, selv om det arbeides noe mindre. Man har 15,7 timer i døgnet – eller 66 prosent – til egentid, som søvn, trening, familie, mat etc. I Spania arbeides det 1 654 timer per år og det er faktisk lavere enn gjennomsnittet.

Gjennomsnittlig arbeidstid i året er 1 739 timer. Når det gjelder balansen mellom arbeid og fritid topper Norge foran Danmark og Sverige.


Kan be om hjelp

I Norge er man vært opptatt av fritid og det overrasker jo ingen.

Gjennomsnitt levealder i OECD er vel 79 år, mens spanjolene lever til de er 81,2 år. 94 prosent av Spanias innbyggere mener at de kjenner noen de kan be om hjelp, hvis man skulle komme i økonomisk eller annet uføre.

Det er langt høyere enn det som er vanlig.

Australia er best

Spania scorer lavt på skolegang. Mens 80 prosent av yngre mennesker tar høyere utdannelse innen OECD-landene, så er prosentene bare 51 prosent i Spania.

Norges statsminister Jens Stoltenberg elsker å fortelle at ”Norge er verdens beste land å bo i”. Legger vi nevnte OECD-rappport til grunn, så stemmer ikke dette helt overens med virkeligheten.

 

Med lik vekt på alle elleve kriterier i rapporten, er det best å bo i Australia. Canada og New Zealand kommer deretter.

Av Jon Henriksen

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter