Gürteletterforskningen offentliggjort

Publisert

Den juridiske oppsummeringen av Gürtelsaken ble offentliggjort i begynnelsen av april. De 50.000 dokumentene, som ble frigitt av etterforskningsapparatet med høyesterettsdommer Antonio Pedrera i spissen, levner liten tvil. Gürtel er den mest omfattende korrupsjonsskandalen i det spanske demokratiets historie.

Den juridiske oppsummeringen av Gürtelsaken ble offentliggjort i begynnelsen av april. De 50.000 dokumentene, som ble frigitt av etterforskningsapparatet med høyesterettsdommer Antonio Pedrera i spissen, levner liten tvil. Gürtel er den mest omfattende korrupsjonsskandalen i det spanske demokratiets historie.

Opprullingen av Gürtelsaken begynte da seks personer med tilknytning til Partido Popular ble arrestert for korrupsjon den 6. februar 2009. Fire dager senere ble det annonsert at ytterligere et 30-talls personer var mistenkte i samme sak. Etterforskningen mot det omfattende korrupsjonsnettverket bestående av PP politikere og forretningsmenn hadde da pågått i et drøyt år.

Forretningsmannen Francisco Correa ble tidlig utpekt som lederen for nettverket. Hans to nærmeste støttespillere har vært hans fetter, forretningsmannen Antoine Sanchez, og forretningsmann og tidligere generalsekretær for PP Galicia, Pablo Crespo. Sammen har de tre styrt et konglomerat hvor hvitvasking av penger, fingerte regnskap, bestikkelser og utbetaling av ulovlige kommisjoner har vært daglig praksis.

PP skandale  
En rekke PP politikere på høyt nivå fra Galicia, Madrid og Valencia er innvolvert i Gürtelskandalen, som blant annet omfatter både illegal partifinansiering og mottagelser av bestikkelser i bytte mot utstedelse av kontrakter.

I Madrid har flere PP ordførere og tidligere PP ordførere beviselig mottatt kontanter og ureglementære kommisjoner fra Correas korrupsjonsnettverk. Det samme gjelder flere representanter ved det regionale parlamentet i Valencia. Deriblant PP Valencias generalsekretær og partiets nummer to på den regionale listen, Ricardo Costa.

Costa kjøpte skreddersydde dresser for mer enn 7.000 euro. Regningen ble betalt av Orange Market, et av de mest sentrale selskapene i det omfattende korrupsjonsnettverket. Etter at PPs sentrale ledelse omsider la press på regionalpresident og partileder Francisco Camps, ble Costa avskjediget fra sin stilling i midten av oktober 2009, mange måneder etter at hans navn begynte å figurere i pressen i forbindelse med Gürtelskandalen.

Det kom tidlig påstander om at også president Camps hadde fått dresser betalt av Orange Market, hvor hans gode venn og en av skandalens hovedpersoner, Álvaro Perez Alonso ”El Bigotes”, var forretningsmessig ansvarlig. Camps har hele veien nektet for å ha mottatt noe som helst. Den nylig offentliggjorte oppsummeringen vil de imidlertid annerledes. Den bekrefter at regionalpresidenten har mottatt både klær og andre gaver fra Álvaro Perez Alonsos firma.

Politisk ignoranse
Det har fra første stund blitt satt store spørsmålstegn ved PP ledelsens åpenbare vegring for å ta et oppgjør med sine ”råtne epler”. Partileder Mariano Rajoy har aldri offentlig fordømt sine korrupsjonsmistenkte partifeller, snarere har nan hele tiden forøkt å holde hånden over dem.

Til å begynne med gikk PP ledelsen ut og hevdet at PSOE forsøkte å svartmale opposisjonen via domsstolene. Etter hvert, da de åpenbart forsto at den taktikken ikke ville fungere, rettet de skytset mot daværende etterforskningsleder Baltasar Garzón, ved å hevde at han var partisk og dermed illojal. Senere har det igjen vært påstått at politiske motstandere har igangsatt en heksejakt mot partiet. Ingen av disse fremgangsmåtene har for øvrig klart å eliminere det faktum at korrupsjonsskandalen Gürtel har funnet sted, og at en rekke representanter fra Partido Popular har vært dypt innvolvert.

Francisco Correa har i en årrekke vært finansiell bidragsyter til PP, og han har pleid privat omgang med flere innen partiets øverste ledelse. Det gjelder ikke bare i den tiden Mariano Rajoy har vært partileder. Det kan være verdt å merke seg at Correa sto på gjestelisten da datteren til tidligere PP leder og statsminister Jose Maria Aznar giftet seg for en stund tilbake.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter