Greenpeace aksjonerte foran kongen

Publisert

Greenpeace gjennomførte tirsdag 26. mai en aksjon under åpningen av energimessen Carbon Expo i Barcelona. I nærvær av Spanias kong Filipe VI og landets miljøminister Isabel García Tejerina (PP) gikk to aktivister frem foran scenen med plakater med påskriften «Redd klimaet. 100 % fornybar energi». Aksjonen var en protest mot regjeringens miljøpolitikk og avtalene som gjøres med de store energiselskapene. I følge organisasjonen må det satses langt mer på fornybar energi dersom klimaendringene skal bremses. De to aktivistene skal ha blitt fjernet umiddelbart etter aksjonen.

Foruten et krav om mer satsing på fornybar energi, mener Greenpeace at alliansene som inngås mellom politikere og store energiselskaper er ødeleggende for utviklingen. I følge organisasjonen gjøres det stadig avtaler med bedrifter på bekostning av miljøet og folkehelsen. Greenpeace i Spania har nylig utformet et dokument kalt «El Monstruo de la Energía» (Energiens monster) som inneholder 12-punkter om hvordan miljøet skal reddes. Dette er informasjon som de store energiselskapene og «enkelte politikere» ikke ønsker at folk skal få vite om, skriver organisasjonen.

Miljøvernminister Isabel García Tejerina fra Partido Popular presenterte energimessen Carbon Expo i Barcelona tirsdag 26. mai som et viktig bidrag til kampen mot klimaendringer. I følge Greenpeace er imidlertid messen kun nok et «skalkeskjul» for regjeringens egentlige energi- og miljøpolitikk.

 

Fornybar innen 2030

Dersom det er politisk vilje til det, kan Spania i følge Greenpeace komme nær hundre prosent fornybar energi innen 2030. Landets store import av olje og gass er hverken bærekraftig eller nødvendig fordi man allerede har utømmelige ressurser tilgjengelig i blant annet sol og vindkraft.

Satsing på fornybar energi er med andre ord ikke bare avgjørende for miljøet, men også gunstigere økonomisk, mener organisasjonen. På lang sikt vil Spania kunne spare milliarder av euro på en grønnere politikk. Dette gjelder også for den enkelte husstand som vil kunne redusere utgiftene betydelig. I tillegg vil investeringer i miljøteknologi og fornybar energiproduksjon gi økt sysselsetting.

Greenpeace forslag til endringer er presentert i rapporten La recuperación económica con renovables. Creación de empleo y ahorro en los hogares para un modelo sostenible (Gjenoppretting av økonomien med fornybar energi. Økt sysselsetting og lavere forbruk for husstandene i en bærekraftig modell).

 

Carbon Expo

Carbon Expo, den tolvte i rekken, er i følge arrangøren en internasjonal messe der politiske ledere, entreprenører og finansfolk møtes for å diskutere prosjekter, retningslinjer og forslag til tiltak som kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser og hvor det globale markedet for handel med utslippskvoter analyseres.

Foto: Greenpeace aksjonerer under åpningen av Carbon Expo i Barcelona tirsdag 26. mai (Greenpeace España 2015).

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter