Gratis livvakt mot voldsmenn

Publisert

Et firma i Baskerland tilbyr gratis beskyttelse til kvinner som trues av vold fra eks-partneren. Firmaet Edemm som ble opprettet i fjor utstyrer kvinnene med livvakter som følger dem 24 timer i døgnet. Målet er å hjelpe offeret tilbake til et verdig liv i samfunnet når rettssystemet svikter. I rundt 40 prosent av alle partnerdrap i Spania var mannen anmeldt på forhånd.

Nonprofitorganisasjonen Edemm (Escoltas para la detección de Malos tratos a Mujeres) er et pionerprosjekt som ble etablert i Baskerland i 2016. Organisasjonen har analysert hvordan rettsvesen og politi i mange tilfeller svikter i beskyttelse av voldsutsatte kvinner. Her har man forsøkt å identifisere de vanligste situasjonen som oppstår og hvilken risiko kvinnene løper.

På bakgrunn av studiene har Edemm etablert en protokoll for firmaets livvakter, der ofrene tilbys beskyttelse fra første voldsepisode. De fleste av livvaktene er kvinner, enkelte er menn.

Mange kvinner lever under konstant trussel fra tidligere ektemenn, samboere eller kjærester. Ofte sliter de med med angst og er redde for å går ut. Firmaet ønsker å hjelpe disse kvinnene ved å være tidlig ute med det forebyggende arbeidet, også i tilfeller der volden ennå ikke er anmeldt til politiet.

Organisasjonen driver også lobbyvirksomhet for at gratis beskyttelse av voldsutsatte kvinner skal bli standard for hele Spania.


Mannen anmeldt på forhånd

I 2016 ble 44 kvinner i Spania drept av tidligere kjæreste eller partner, mens gjennomsnittet for de siste tjue årene er 54. Så langt i 2017 er det registrert minst 16 slike drap. Tidligere beregninger viser at i rundt 40 prosent av alle drapene var mannen anmeldt på forhånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter