Gjeninnfører obligatorisk munnbind på sykehus og klinikker

Publisert

Spania vil gjeninnføre et landsomfattende påbud om bruk av munnbind på sykehus fra og med 10. januar, ettersom antall tilfeller av influensa og covid-19 har økt i løpet av julen.

Tiltaket var nødvendig for å “beskytte pasienter og helsepersonell”, sa Spanias helseminister Monica Garcia mandag.

I Valencia-regionen har smitteraten for Covid-19 viruset passert 1500 tilfeller per 100 000 innbyggere. Med det har det regionale helsedepartementet har sendt sykehus og klinikker instruks om obligatorisk bruk av munnbind som et forebyggende tiltak.

I innstruksen viser man til Helsedepartementets ordre SND/776/2023 i det man erklærte slutten på den obligatoriske bruken av munnbind i Spania hvor det er spesifisert i hvilke situasjoner bruken av dem bør gjeninnføres.

Med tanke på forekomsten av luftveisinfeksjoner i Valencia-regionen (1 501 tilfeller per 100 000 innbyggere i epidemiologisk uke 52), anses det som hensiktsmessig å innføre obligatorisk bruk av munnbind i helse- og sosialsentre i følgende situasjoner:

Personer med symptomer når de oppholder seg i fellesarealer.
Fagpersoner som behandler symptomatiske tilfeller
Personer som arbeider på intensivavdelinger og avdelinger med sårbare pasienter.
I akuttmottak på sykehus eller i primærhelsetjenesten
På steder der pasienter og pårørende oppholder seg (venterom i primærhelsetjenesten, konsultasjonsrom på sykehus, ...).

På samme måte legger instruksen til at i resten av situasjonene som generelt er ment for beskyttelse av personer som anses som sårbare, kan ledelsen av helseavdelingene, basert på sine egne protokoller og på anbefalingene fra de forebyggende medisinske tjenestene, etablere obligatorisk bruk av masker i tillegg til de etablerte indikasjonene, avhengig av den epidemiologiske situasjonen og de spesielle strukturelle og funksjonelle egenskapene til deres avhengige sentre.

Vaksinasjon uten forhåndsavtale

På den annen side minner det regionale helsedepartementet om at helsesentrene fra og med neste mandag, 8. januar, vil administrere doser av influensa- og covid-19-vaksiner uten forhåndsavtale, slik den regionale ministeren Marciano Gómez kunngjorde torsdag, for å fremme immunisering av befolkningen i møte med oppgangen i luftveisinfeksjoner.

På samme måte har det regionale departementet vedtatt en rekke spesielle omsorgstiltak som svar på økningen i luftveisinfeksjoner som er typisk for denne vinterperioden.

Disse tiltakene ble vedtatt på onsdagens møte mellom den regionale helseministeren, Marciano Gómez, direktøren for kontoret for koordinering og integrering av sosial- og helsevesenet i Valencia-regionen, Manuel Escolano, og representanter for direktoratene for sykehusomsorg og økonomisk styring, kontrakter og infrastruktur.

På denne måten tok møtet opp problemene som år etter år oppstår på grunn av sesongmessige topper i etterspørselen etter helsetjenester, slik som den nåværende eller de som forventes i løpet av de kommende ukene.

Blant tiltakene man ble enige om, er å justere planleggingen av kirurgisk aktivitet for å skape plass til å møte etterspørselen, og avhengig av situasjonen på hvert enkelt sykehus, for å effektivisere bruken av eksisterende ressurser, samt å styrke arbeidsstyrken.

Andre tiltak er å styrke hjemmesykepleien i disse periodene og å etablere et best mulig samarbeid med det regionale sosial-, likestillings- og boligdepartementet for å fremme hjemmesykehusinnleggelse i eldrehjem i tilfeller der denne ressursen er ideell, samt omfordeling og prioritering av sosiale ressurser.

Til slutt, dersom det er behov for å samarbeide med private ressurser, og for å redusere eventuelle spenninger som kan oppstå, vil det også bli forsøkt å få til et offentlig-privat samarbeid.

Den regionale helseministeren, Marciano Gómez, kunngjorde dessuten at han i neste uke vil møte lederne for helseavdelingene i Valencia-regionen for å analysere gjennomføringen av disse tiltakene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter