Gir jernbaneselskapet delt skyld for togulykken i Galicia

Publisert

Ansvaret for togulykken i Galicia den 24. juli der 79 mennesker mistet livet og 150 ble skadet har til nå ligget på føreren av toget. Den direkte årsaken til avsporingen var at føreren holdt en hastighet på rundt 190 km/t i en sving der fartsgrensen var satt til 80. Dommeren som har ansvaret for saken har imidlertid kommet frem til at jernbaneselskapet Adif også må ta sin del av skylden, dette fordi varslingssystemene på den aktuelle strekningen ikke anses som gode nok. De ansvarlige for sikkerheten mellom Ourense-Santiago der ulykken skjedde vil sammen med togføreren nå få status som tiltalte i saken.

Ansvaret for togulykken i Galicia den 24. juli der 79 mennesker mistet livet og 150 ble skadet har til nå ligget på føreren av toget. Den direkte årsaken til avsporingen var at føreren holdt en hastighet på rundt 190 km/t i en sving der fartsgrensen var satt til 80. Dommeren som har ansvaret for saken har imidlertid kommet frem til at jernbaneselskapet Adif også må ta sin del av skylden, dette fordi varslingssystemene på den aktuelle strekningen ikke anses som gode nok. De ansvarlige for sikkerheten mellom Ourense-Santiago der ulykken skjedde vil sammen med togføreren nå få status som tiltalte i saken.

Ulykken må i følge dommeren uten tvil tillegges den «inadekvate kjøringen» med altfor høy hastighet som togføreren Francisco José Garzón var ansvarlig for da ulykken inntraff. Likevel har retten kommet frem til at Adif bør tiltales fordi togførerens opptreden må sees i sammenheng med hvilke sikkerhetssystemer som gjelder for denne typen tog generelt og for ulykkesstrekningen spesielt.

En talsmann for det statlige jernbaneselskapet Adif har tidligere innrømmet at ulykken kunne vært forhindret dersom toget hadde vært underlagt det samme sikkerhetssystemet som de nye høyhastighetstogene (AVE), et system som ville ha gitt en tydeligere varsling til føreren og der en «fail-safe» muligens ville ha slått inn automatisk og bremset farten på toget. På den aktuelle strekningen var dette systemet ikke bruk grunnet tekniske problemer. I stedet hadde toget et sikkerhetssystem som gjelder for denne typen tog (Alvia), der varsling av fare er mer diskret og farten på utsatte steder kun bremses automatisk når hastigheten kommer over 200 km/t. Dersom det nye AVE-systemet hadde vært operativt ville Francisco José Garzón «mest sannsynlig ha blitt varslet, slik at han hadde gjenvunnet den fraværende konsentrasjonen om kjøringen og justert farten på toget etter forholdene» heter det i den nye tiltalebeslutningen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter