Gibraltar: Økt tobakksmugling skaper strid

Publisert

I følge spanske myndigheter er smugling av sigaretter fra Gibraltar til Spania blitt et økende problem. Tollvesenet på spansk side skal hittil i år allerede ha beslaglagt like mye tobakk som i hele fjor. Fordi en pakke røyk er langt billigere på britisk side fristes mange spanjoler av den ulovlige aktiviteten. Derfor er grensekontrollene strenge sier Spania. Gibraltar er uenig.  

I følge spanske myndigheter er smugling av sigaretter fra Gibraltar til Spania blitt et økende problem. Tollvesenet på spansk side skal hittil i år allerede ha beslaglagt like mye tobakk som i hele fjor. Fordi en pakke røyk er langt billigere på britisk side fristes mange spanjoler av den ulovlige aktiviteten. Derfor er grensekontrollene strenge sier Spania. Gibraltar er uenig.  

Smugling av sigaretter fra Gibraltar til Spania har pågått i mange år. De siste årene skal imidlertid aktiviteten ha tatt seg opp betraktelig, blant annet på grunn av økte priser på tobakk i Spania. I følge myndighetene ble antallet beslag tredoblet fra 2009 til 2012. I fjor konfiskerte tollvesenet rundt 723.000 pakker røyk på grensen. I år et dette antallet allerede tangert.

For noen dager siden beskyldte Spanias innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) myndighetene på Gibraltar for ikke å gjøre nok med problemet. Han mener to land bør samarbeide om å stoppe en slik type aktivitet ved å skjerpe kontrollen på begge sider av grensen. I følge ministeren er det kun Spania som bidrar. I tillegg mener han at myndighetene på Gibraltar er fullt ut inneforstått med det som skjer. Gibraltar importerte angivelig 140 millioner sigarettpakker i fjor, noe den spanske ministeren mener taler for seg. Det skal også være et unaturlig stort antall utsalgssteder for tobakk på øya. Mange av dem ligger rett over grensen fra Spania.

«Har kontroll på situasjonen»
Gibraltarske myndigheter hevder imidlertid at de har kontroll på situasjonen og at den spanske grensekontrollen ikke har noe med smugling å gjøre. I følge dem er de siste ukene med strengere oppsyn politisk motivert. I et intervju med BBC sier statsministeren på Gibraltar, Fabian Picardo, at landet gjorde et «enormt» antall arrestasjoner i fjor og at smugling er en naturlig konsekvens av å befinne seg så nært opp mot grensen til et annet land. Alle slike steder vil oppleve liknede trafikk mener Picardo og sammenlikner situasjonen med engelskmenn som krysser den engelske kanal for å kjøpe billig alkohol i Frankrike. Han påpeker også at innbyggerne på Gibraltar drar til Spania for å kjøpe ting som er billigere der enn hjemme.

Uklare motiver
Spania trappet opp sin grensekontroll etter at gibraltarske myndigheter for noe uker siden dumpet betongklosser i havet mellom Algeciras og Gibraltar. I følge Gibraltar ble de 70 betongelementene lagt ned for å lage et kunstig rev på havbunnen som skal bedre det marine miljøet og bidra til å øke fiskebestanden i havet. På spansk side oppfattes imidlertid handlingen som ren sabotasje der formålet er å gjøre det vanskeligere for spanske trålere å fiske i området. Det fryktes også at den britiske kolonien på denne måten forsøker å utvide sitt territorium ved å lage kunstige fundamenter for videre utbygging. Liknede operasjoner skal ha blitt gjort tidligere blant annet i forbindelse med etableringen av flyplassen på Gibraltar, en flyplass spanjolene mener britene har bygd på spansk territorium.    

Den spanske grensekontrollen har nå pågått i flere uker og har enkelte dager forårsaket opp mot fem timer lange bilkøer inn og ut av britisk sone. I følge spanske myndigheter er det ikke bare tobakksmugling som er årsaken til kontrollene, men også kampen mot hvitvasking av penger. Gibraltar fungerer i følge Spania som et skatteparadis for spanjoler der penger gjemmes bort i selskaper eller skjules på bankkontoer.
 
Hjelp fra EU
Gibraltar har på sin side liten tiltro til at økonomisk kriminalitet, tobakksmugling eller annen smugling er årsak til den omfattende grensekontrollen. De mener kontrollen er ute av proporsjoner og at det ikke er noen grunn til at to land som begge er medlem av EU skal behøve et slikt oppsyn på grensen. Gibraltar mener Spania bryter med grunnleggene EU-prinsipper om fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer i unionen og har derfor klagd inn saken til Europakommisjonen. Både statsminister Mariano Rajoy (PP) og hans britiske kollega David Cameron har engasjert seg i spørsmålet og EU-kommisjonens president José Manuel Barroso har den siste tiden måttet fungere som mekler i striden. For noen dager siden ble Barroso enig med partene om at kommisjonen skal sende egne folk til området for å inspisere forholdene, og da på begge sider av grensen. I Brussel skal man nå ha mottatt over hundre klager fra folk av forskjellige nasjonaliteter som har blitt ofre for køing på grensen. Regjeringen på Gibraltar skal ha opprettet en egen klageordning der folk som har vært gjennom spansk kontroll oppfordres til å dele sin erfaring og forklare hvordan de har opplevd situasjonen. Dette skal gjøre det enklere for EU-kommisjonen å hente inn informasjon om situasjonen, noe Gibraltar håper vil gi kommisjonen grunnlag for å gripe inn og pålegge Spania å endre praksis.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter