Gibraltar: EU skal inspisere spansk grensekontroll

Publisert

De siste ukene har spanske politi- og tollmyndigheter gjennomført så omfattende kontroller ved Gibraltar at det har forårsaket flere timer lange køer på grensen. Britiske og gibraltarske myndigheter mener grensekontrollen er ute av proporsjoner og har klagd saken inn til EU-kommisjonen. Kommisjonen har nå blitt enige med partene om å sende egne folk til området for å inspisere forholdene.

 

De siste ukene har spanske politi- og tollmyndigheter gjennomført så omfattende kontroller ved Gibraltar at det har forårsaket flere timer lange køer på grensen. Britiske og gibraltarske myndigheter mener grensekontrollen er ute av proporsjoner og har klagd saken inn til EU-kommisjonen. Kommisjonen har nå blitt enige med partene om å sende egne folk til området for å inspisere forholdene.

 

Både statsminister Mariano Rajoy (PP) og hans britiske kollega David Cameron ønsker  inspeksjonen velkommen. Fra spansk side hevdes det at grensekontrollen ved Gibraltar er nødvendige for å hindre smugling av blant annet tobakk. Britiske myndigheter frykter imidlertid at andre motiver ligger bak og mener kontrollene strider med EUs regler om åpne grenser mellom medlemslandene.

 

I følge britene er det ingen grunn til at grensekontroller skal ta så lang tid mellom to land som begge er medlem av unionen. Den britiske statsministeren skal overfor EU-kommisjonens leder José Manuel Barroso ha uttrykt bekymring over situasjonen og antydet muligheten for at det kan ligge politiske motiver bak. Mariano Rajoy har imidlertid forsvart kontrollene og sagt at de er nødvendige i arbeidet med å forhindre smugling og ulovlige grensepasseringer. 

 

Saboterer spansk fiske

Spania trappet opp grensekontrollen mellom landene etter at gibraltarske myndigheter for noe uker siden dumpet betongklosser i havet utenfor den spanske havnebyen Algeciras. Spanjolene oppfatter handlingen som ren sabotasje der formålet er å gjøre det vanskeligere for spanske trålere å fiske i området. Mariano Rajoy skal ha karakterisert aksjonen som «uakseptabel» og reagert på at dette ble gjort uten at Spania var informert på forhånd og at det skjer i spansk farvann. Gibraltarske myndigheter hevder på sin side at de 70 betongelementene er lagt ned for å lage et kunstig rev på havbunnen som skal bedre miljøet i havet og bidra til å øke fiskebestanden i området.

 

Manglende diplomati

Den spanske utenriksministeren José Manuel García-Margallo (PP) mener første betingelse for å komme videre i konflikten nå er at Gibraltar henter opp betongelementene fra havbunnen. Ministeren har tidligere kommet med radikale forslag til hvordan Gibraltar skal sanksjoneres. Etter at noen hadde lagt ut bilder av spanske grensevakter på internett, en handlingen som ble oppfattet som en trussel mot vaktenes sikkerhet, truet García-Margallo med å stenge luftrommet over Gibraltar, samt innføre en avgift på 50 euro for all grensepassering til og fra halvøya. Lederen for det spanske opposisjonspartiet PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, har i ettertid reagert på García-Margallos uttalelser og påpekt betydningen av diplomati og dialog mellom landene.

 

Men også gibraltarske myndigheter har kommet med sleivspark i striden, blant annet ved å sammenlikne den spanske utenriksministerens holdninger med Franco-regimet på 1950- og 1960-tallet. I tillegg har statsministeren på Gibraltar, Fabian Picardo, gått ut i media og hevdet at Mariano Rajoy (PP) bruker konflikten på Gibraltar til å ta oppmerksomheten bort fra korrupsjonsskandalen i eget parti.   

 

Militært nærvær provoserer

De siste dagene har også spanske fiskere markert motstand mot senkingen av betong i deres fiskeområder. Rundt 30 spanske fiskebåter var søndag 18. august ute ved området der betongelementene ble dumpet for å protestere, men skal raskt ha blitt omringet av britiske marinefartøyer. Dagene etter kom det britiske krigsskipet HMS Westminster til Gibraltar, men uten at det skal være relatert til konflikten. I følge britiske myndigheter inngår skipet i en lenge planlagt internasjonal øvelse i Middelhavet. Økt militært nærvær har likevel blitt oppfattet som et ønske fra britene om å markere seg i konflikten.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter