Gassledning over Pyrineene skal løse energi-krisen

Publisert

Spanias statsminister Pedro Sanchez møtte Tysklands Kanseller Olaf Scholz for å gi nytt liv til gamle planer om en gassledning over Pyrineene, fjellkjeden som utgjør grense-området mellom Spania og Frankrike.

Spania har gjennom dagens energi-krise nytt godt av god tilgang til gass fra Algerie via undersjøiske gassledninger, en av dem direkte mellom Oran og Almeria, den andre via Marokko. Spanjolenes overskudd på gass kan bidra til å redusere problemet spesielt Tyskland opplever i det leveranser fra Russland krymper og mer problematiske.

Spanjolene vil på denne måten kunne integrere sitt gassnett bedre med det Europeiske.

Tilbake i 2013 ble det sist holdt samtaler mellom Spania og Tyskland med tanke på et slikt prosjekt. Frankrike, som sitter med nøkkelen til et slikt prosjekt, har ikke vært positivt innstilt. Franskmennene sier prosjektet vil medføre unødvendig store inngrep i naturområdene i Pyrineene. Det finnes allerede flere gassledninger som krysser disse områdene. Og en ny gassledning vil ikke være økonomisk bærekraftig hevder de.

Spanjolene argumenterer med at dagens gassledning kun kan frakte naturgass. Mer miljøvennlig gass som hydrogen kan ikke fraktes via dagens infrastruktur. De sier seg enige i at en ny ledning “ikke vil gå med overskudd hele tiden, men ofte nok til å gjøre prosjektet lønnsomt”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter