Garzon er suspendert

Justisrådet, el Consejo General del Poder Judicial, besluttet fredag den 14. Mai å suspendere Baltasar Garzon fra sin stilling som dommer ved Spanias nasjonale domsstol. Avgjørelsen skal ha vært enstemmig. Suspenderingen skyldes at høyesterettsdommer Luciano Varela har innledet en prosess mot den profilerte dommeren for å ha igangsatt en etterforskning mot overgrepene utført under Francodiktaturet. Garzon vil forbli suspendert frem til retten har klarlagt skyldspørsmålet.

Det er de høyreekstreme organisasjonene Manos Limpias, asociación Libertad e Identidad og el partido Falange Española som står bak anmeldelsen av Baltasar Garzon, som risikerer å bli tiltalt for brudd på amnestiloven fra 1977. Store internasjonale medier var tidlig ute med å kritisere prosessen mot Garzon. I ettertid har flere tusen organisasjoner fulgt medienes eksempel. Den siste tiden har også FN tatt til orde for at Spania må sette i gang en etterforskning av overgrepene utført under Francodiktaturet.

Relaterte saker