Garanterer fri rettshjelp til mishandlede kvinner

0
54

Justisminister Alberto Ruiz-Gallardón kunne torsdag garantere at kvinner som har blitt utsatt for overgrep og vold skal få tilbud om fri rettshjelp uavhengig av personlig inntekt. Det samme gjelder for saker der offeret er mindreårig, eller der personen har blitt utsatt for terrorhandlinger. Også prostituerte skal ha fått den samme garantien.

Spørsmålet om fri rettshjelp har de siste ukene blitt gjenstand for debatt grunnet regjeringens nye og kontroversielle lov om domstolsavgifter ( La Ley de Tasas Judiciales).

Justisminister Alberto Ruiz-Gallardón kunne torsdag garantere at kvinner som har blitt utsatt for overgrep og vold skal få tilbud om fri rettshjelp uavhengig av personlig inntekt. Det samme gjelder for saker der offeret er mindreårig, eller der personen har blitt utsatt for terrorhandlinger. Også prostituerte skal ha fått den samme garantien.

Spørsmålet om fri rettshjelp har de siste ukene blitt gjenstand for debatt grunnet regjeringens nye og kontroversielle lov om domstolsavgifter ( La Ley de Tasas Judiciales).

Den nye loven, som regjeringen har vedtatt, har skapt reaksjoner hos opposisjonen i Kongressen og hos en rekke organisasjoner og sammenslutninger, deriblant advokatforeningen og høyesterett.

Justisministeren har på sin side forsvart lovforslaget og hevdet at organisasjonene har dratt i gang protester av egen interesse, en argumentasjon som er blitt kontant avvist i det avgiften ikke går utover organisasjonens medlemmer men brukerne av rettssystemet.

Til grunn for engasjementet mot avgiftsinnføringen ligger hensynet til alminnelige rettssikkerhet og at tryggheten forbundet med rettslig representasjon ikke skal være avhengig folks økonomiske situasjon.

Forslaget innebærer innføring av nye avgifter på mellom 100 og 1.200 euro, som skal gjelde alle typer saker bortsett fra straffesaker. Avgiftene skal i utgangspunktet betales av alle som ønsker å føre en sak for retten, og ikke bare de store selskapene slik det har vært til nå.

Høyesterett har på oppfordring fra den spanske advokatforeningen bestemt at det skal gjøres en utredning der hensikten er å få klarhet i hvordan det nye systemet kommer til å påvirke rettspleien og rettssikkerheten til den enkelte.

La Ley de Tasas skulle egentlig tre i kraft 22. november men er i følge justisminister Ruiz-Gallardón utsatt i to uker. Begrunnelsen for utsettelsen skal være at skattemyndighetene trenger mer tid til å implementere det nye avgiftssystemet.