Går av etter flyulykke-rapport

Publisert

Spanias ambassadør i London, Federico Trillo fra Partido Popular, går av etter rapporten om flyulykken fra 2003 der 62 personer fra Spanias fredsbevarende styrker i Afghanistan omkom i et UM Airlines Yak-42-fly i Tyrkia. Rapporten konkluderer med at den spanske stat var ansvarlig for ulykken, fordi det var kjent at flyet ikke var i god nok stand. Norge skal også ha brukt de samme flyene, men byttet dem ut etter klage fra soldater. Ulykken regnes den verste i spansk militæres historie i fredstid.

I tillegg til de 62 spanske soldatene, omkom også hele besetningen på 13 personer, 12 fra Ukraina og 1 fra Hviterussland.

Ulykken skjedde den 26. mai 2003 på en flyvning fra Afghanistan og Kirgisistan til Spania. Flyet var et tjue år gammelt russisk produsert Yakovlev 42D som ble fløyet av det ukrainske flyselskapet UM Airlines. Under reisen skal flyet ha fått siktproblemer og styrtet kort tid senere i Pilav-fjellet i Tyrkia. Alle de 75 personene ombord omkom.

Federico Trillo som var forsvarsminister i regjeringen Aznar fra 2000 til 2004 hevdet etter ulykken at flyene var i utmerket stand. Det stemte dårlig med tilbakemeldingene man allerede hadde fått om flyene.

Norge skal også ha brukt de samme flyene, men byttet dem ut etter klage fra soldater. Blant annet ble det på en tur meldt om løse plater på utsiden av flyet og at det lakk olje fra motoren.

Det ble samtidig fremsatt kritikk om at enkelte Nato-land var villige til å bruke store ressurser på militære operasjoner i Afghanistan, med sparte penger på transport når soldaten skulle hjem.

På tross av UM Airlines-flyenes tvilsomme stand valgte den daværende PP-regjeringen å fortsette med selskapet. Før ulykken skjedde var det registrert hele 14 klager fra spanske soldater om at flyene ikke var i forsvarlig stand. Det finnes også lite informasjon om hva som egentlig skjedde i minuttene før ulykken inntraff, i det den svarte boksen på flyet hadde vært ute av funksjon i lengre tid.

Siden ulykken i 2003 har en rekke anklager vært rettet mot Trillo. Saken ble også forverret av håndteringen av de mange omkomne etter ulykken. Tre av Trillos underordnede ble senere dømt til fengsel for å ha begravet flere av soldatene uten å identifisere dem og for å forfalske dødsattester.

Som kompensasjon for skandalen ble Trillo i 2012 utnevnt til ambassadør i London av Partido Popular og Mariano Rajoys regjering. Det var knyttet sterk kritikk til utnevnelsen, fordi regjeringen gjorde unntak fra normen om å forbeholde slike poster diplomater. Trillo kunne angivelig heller ikke engelsk før utnevnelsen.

Den 12. januar i år trakk den omstridte ambassadøren seg fra stillingen i London. Det var da offentlig kjent at den nye rapporten om ulykken hadde konkludert med at det spanske forsvardepartementet hadde ansvaret for ulykken. I sin uttalelse til engelsk presse skal Trillo ha unngått å nevne saken. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter