13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Frykter for vedlikehold av naturreservat

Informasjons- og forskningssenteret ved naturreservatet El Hondo i Valencia trues av nedskjæringer og stengning. De ansatte ved senteret advarer mot hvilke følger dette kan få for bevaringen og vedlikeholdet av reservatet og jobber nå med en kampanje for å endre beslutningen.

Reservatet, som ligger syd i Valencia mellom Elche og Crevillente, har et rikt fugle- og planteliv og anses for å være ett av Spanias viktigste våtmarksområder. De vedtatte nedskjæringene inngår i en større plan for innsparinger der det skal kuttes i vedlikeholdsbudsjettet til samtlige naturreservater i regionen, skriver avisen Información.

Informasjons- og forskningssenteret ved naturreservatet El Hondo i Valencia trues av nedskjæringer og stengning. De ansatte ved senteret advarer mot hvilke følger dette kan få for bevaringen og vedlikeholdet av reservatet og jobber nå med en kampanje for å endre beslutningen.

Reservatet, som ligger syd i Valencia mellom Elche og Crevillente, har et rikt fugle- og planteliv og anses for å være ett av Spanias viktigste våtmarksområder. De vedtatte nedskjæringene inngår i en større plan for innsparinger der det skal kuttes i vedlikeholdsbudsjettet til samtlige naturreservater i regionen, skriver avisen Información.

Dersom PP gjør alvor av planene kan El Hondo-senteret, som ligger i San Felipe de Neri, komme til å måtte stenge. De som jobber på senteret sier i en uttalelse at de skjønner at Valencia må spare penger, men ber regionsledelsen om å åpne for alternative løsninger. Senteret har selv allerede bidratt til innsparing i 2012 ved å redusere driftsutgiftene med 20 % og ved å kutte i arbeidstiden til de ansatte.

«I en tid med voldsom omforming av landområder representerer El Hondo et bevaringssted for natur, noe et avansert samfunn som vårt burde være i stand til å beskytte – av hensyn til naturen og til glede for folk, i dag og for kommende generasjoner» heter det i uttalelsen.

Av Ole C. Glad

 

Relaterte saker

- Advertisement -