«Friskmelder» spanske banker

Publisert

Spanias bankvesen kommer ikke til å trenge mer økonomisk hjelp fra staten. Det opplyser landets finansminister Luis de Guindos. Støtten til banksektoren har i følge Guindos vært helt nødvendig for å få Spania ut av krisen, men at det nå ikke lenger vil være behov for nye tilskudd.  

Til sammen har staten skutt inn over 61,3 milliarder euro i spanske banker siden 2009. Over halvparten av pengene stammer fra bankstøtten som statsminister Mariano Rajoy (PP) og regjeringen fremforhandlet i EU i 2012. Av de 100 milliarder euroene EU ga tilsagn om har Spania lånt rundt 37,9 milliarder.

Spanias bankvesen kommer ikke til å trenge mer økonomisk hjelp fra staten. Det opplyser landets finansminister Luis de Guindos. Støtten til banksektoren har i følge Guindos vært helt nødvendig for å få Spania ut av krisen, men at det nå ikke lenger vil være behov for nye tilskudd.  

Til sammen har staten skutt inn over 61,3 milliarder euro i spanske banker siden 2009. Over halvparten av pengene stammer fra bankstøtten som statsminister Mariano Rajoy (PP) og regjeringen fremforhandlet i EU i 2012. Av de 100 milliarder euroene EU ga tilsagn om har Spania lånt rundt 37,9 milliarder.

Finansminister Guindos sier i et intervju med den spanske radiostasjonen Cadena SER at det har vært helt nødvendig med store tilskudd til bankene. I følge ham vil ingen nasjonal økonomi klare å komme seg ut av en finanskrise med så mye privat gjeld som den spanske banksektoren på ett tidspunkt hadde.

Blant de bankene som har fått størst hjelp finner man sparebanksammenslutningen Bankia som til sammen har fått tilskudd på rundt 22,4 milliarder euro. Deretter følger Catalunya Banc med rundt 12 milliarder, NCG Banco med 8,9 milliarder, Banco de Valencia med 5,5 milliarder og Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) med 5,2 milliarder.

Finansministeren innrømmer at Spania fremdeles må betale for konsekvensene av boligboblen og refererer spesielt til bankenes lån og investeringer de første årene etter 2000, en periode han mener var utslagsgivende for den nedgangen landet nå opplever.

Skal man tro Guindos er det imidlertid grunn til å være optimistisk. I følge ministeren finnes det allerede «positive elementer» som peker i retning økonomisk vekst. Som eksempel nevner han blant annet den reduserte arbeidsledigheten og mener Spania er konkurransedyktige innen flere sektorer som bilindustri, forskning, konsulentvirksomhet og eksportindustri. Her vil det være mulig å finne jobber fremover mener han og påpeker at vi nå er vitne til strukturelle endringer i den nasjonale økonomien som vil ha positive konsekvenser for fremtiden. Etter hvert som økonomien bedrer seg vil også bankene gradvis kunne tilby lån til familier og firmaer igjen sier ministeren.

Arbeidsledigheten i Spania har de siste månedene gått noe ned etter å ha ligget på over 27 prosent i mars. Ledigheten sank riktignok bare minimalt i august, men ser likevel ut til å gå i riktig retning.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter