Frikjennelse etter «Prestige»

Publisert

Mannskapet på oljetankeren Prestige som havarerte utenfor kysten av Galicia i 2002 er frikjent. Ingen dømmes for miljøødeleggelsene men kapteinen på skipet, den 78 år gamle Apostolos Mangouras, får ni års «betinget» fengsel for å ha trosset spanske myndigheter. Ingen menneskeliv gikk tapt, men forliset regnes som den verste miljøkatastrofen i spansk historie med kostnader anslått til over 4,3 milliarder euro.

Prestige begynte å ta inn vann utenfor Kapp Finisterre i Galicia den 13. november 2002 etter å ha havnet i storm. Hverken Spania, Portugal eller Frankrike ville ha skipet til havn. Etter å ha sirkulert havet i området i flere dager, ble båten tilslutt trukket ut på åpent hav av helikopter og slepebåter og ble liggende ca. 25 mil fra kysten av Spania. Den 19. november brakk skipet på midten, sank og ble liggende på over 3500 meters dyp.

Man regner med at mer enn 70.000 tonn råolje lekket ut, noe som etter hvert førte til store miljøødeleggelser langs kysten av Galicia. Ved siden av skadene på miljøet, med ødeleggelser på havbunnen, tilgrisede strender og døde fugler, gikk det hardt utover den lokale fiskerinæringen. Også Frankrike og Portugal ble berørt av ulykken som fikk et skadeomfang anslått til over 4,3 milliarder euro av aktoratet i saken.

 

Rettssaken

Hovedtiltalte, kaptein Apostolos Mangouras, ble beskyldt for å ha latt hensynet til skipet og lasten, gå foran hensynet til miljøet og faren for utslipp. Aktoratet hadde på forhånd bedt om 12 års fengsel. Kaptein Mangouras og resten av mannskapet ble imidlertid frifunnet for forliset og katastrofen som fulgte.

Mangouras fikk likevel ni års fengsel for å ha motsatt seg at skipet skulle taues vekk fra kysten. Kapteinen har allerede sittet tre måneder i varetekt og har etter det hatt en betinget frihet. Det er ikke ventet at han må sone den nye straffen.

 

Skip i dårlig forfatning

Årsaken til at ulykken skjedde tillegges skipets forfatning. Prestige var et enkeltskroget tankskip som på tidspunktet for forliset var 26 år gammelt. Retten anser det ikke som rimelig at mannskapet kjente til skipets eventuelle svakheter. Dersom noen tillegges ansvar er det American Bureau of Shipping (ABS) som hadde forlenget skipets lisens før ulykken. At båten var i dårlig forfatning er det få som bestrider. Mange mener imidlertid at det var politiske beslutninger fra regionale og nasjonale myndigheter, etter at skipet hadde begynt å slå sprekker, som førte til at havariet fikk katastrofale følger.

 

Kritikk av spanske myndigheter

I samråd med spanske skipsfartsmyndigheter ble det fra politisk hold besluttet at oljetankeren, skulle trekkes vekk fra kysten av Spania for å unngå at oljen nådde land. Denne avgjørelsen skal kapteinen Apostolos Mangouras ha motsatt seg. I følge den pensjonerte kapteinen ville bølgene lenger ut til havs kunne føre til mer skade på skipet og øke faren for totalt havari og større oljeutslipp, noe som også ble resultatet.

Saken regnes som en av årsakene til at Partido Popular tapte parlamentsvalget i 2004. Både den PP-ledede regjeringen i Galicia og regjering i Madrid, ledet av statsminister José María Aznar (PP), ble kritisert for hvordan de håndterte saken. I tillegg til den kontroversielle beslutningen om å trekke skipet ut på åpent hav, ble regjeringen kritisert for å ha vært sene med å reagere da ulykken først ble kjent.

Etter at oljen nådde kysten og katastrofen var et faktum, skal regjeringen også ha bagatellisert omfanget av ulykken. Mens flere fiskere kunne melde om oljesøl, gikk regjeringen ut og sa at utslippene var små og at man kun hadde funnet spor etter olje på noen få steder. Uttalelsene stod i sterk kontrast til situasjonen senere, der tusenvis av frivillige i hvite kjeledresser jobbet med å få bort olje fra strendene i Galicia. Etter ulykken er det i europeisk skipsfart innført forbud mot enkeltskrog på oljetankere.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter