Fremmet funksjonshemmedes rettigheter

Publisert

Spania mottok mandag 9. september den ærefulle internasjonale prisen Franklin D. Roosevelt International Disability Rights Award. Landet tildeles prisen for dets årelange innsats i kampen for funksjonshemmedes rettigheter og inkludering i samfunnet. Prisen ble overbragt av representanter for Franklin and Eleanor Roosevelt Institute og Lantos Foundation for Human Rights and Justice i en seremoni som ble holdt i FNs hovedkvarter i New York. Spanias dronning Sofía tok imot prisen på vegne av nasjonen, en pris som er på 50.000 euro og som går til den spanske organisasjonen for funksjonshemmede Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Spania skal ha vært ett av de første landene i verden til å undertegne FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter. I følge landets helse og sosialminister Ana Mato (PP), som også var tilstede under utdelingen, har Spania de siste årene lagt til grunn en modell der man forsøker å samarbeide med interesseorganisasjonene for funksjonshemmede på alle administrative nivåer. Ministeren mener Spania kan se tilbake på en utvikling de siste førti årene der landet har gått fra å betrakte funksjonshemmede som «behandlingstrengende objekter» til «rettighetshavende borgere».     

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter