Franco-diktaturets “kvinne-organisasjon” som fanget, misbrukte og bortførte

Publisert

“Styret for beskyttelse av kvinner” ble opprettet under General Franciso Francos regime med det formål å “frelse umoralske kvinner”. Gjennom podcaster, bøker og rundbordskonferanser dokumenteres endelig overgrep og brudd på menneskerettighetene som fant sted i dette undertrykkende systemet.

“Hvis du oppfører deg dårlig, tar de deg med til nonnene.”

Inmaculada Valderrama var 15 år gammel da hun døde. Angivelig skal hun ha falt ut av et vindu i tredje etasje i den kvinnelige forbedringsanstalten i San Fernando de Henares, en forstad til Madrid. Ifølge den offisielle versjonen forsøkte hun å rømme fra institusjonen. Immaculada var imidlertid i undertøyet, og dørene til senteret var allerede åpne på det tidspunktet. Samme dag ble det arrangert en demonstrasjon i kommunen, der de ansvarlige for forbedringsanstalten – alle evangeliserende katolikker – ble beskyldt for den unge kvinnens død. Det var 19. september 1983.

Styret for beskyttelse av kvinner (Patronato de Protección a la Mujer, spansk: Patronato de Protección a la Mujer) var en offentlig institusjon i det frankistiske Spania, opprettet i 1941 under justisdepartementet. Styret var beryktet for sine brudd på menneskerettighetene, bortføringer av barn og brutalitet, og var rettet mot jenter og unge kvinner som ble sperret inne på forbedringsanstalter som en del av den bredere frankistiske undertrykkelsen. Den fortsatte å eksistere under den demokratiske overgangen og ble ikke avviklet før et godt stykke ut i Felipe González’ første regjeringsperiode.

Selv om general Francisco Franco hadde dødd åtte år tidligere, hadde diktaturets lengstlevende og mest kvinnefiendtlige institusjon overlevd ham: Styret for beskyttelse av kvinner. Denne like fryktinngytende som ukjente instansen var en del av et system for sosial kontroll som fokuserte på å disiplinere kvinners kropp og sinn. Systemet ble utformet og anvendt av den katolske kirken og regimets hierarker. For å gjøre dette støttet de seg på historiske forbilder, som for eksempel Det kongelige forstanderskap for undertrykkelse av det hvite slaveriet (1902).

Paradoksalt nok ble Kvinnebeskyttelsesnemnda opprettet under den andre spanske republikken (1931-1939) med et helt annet formål. Navnet ble tatt i bruk etter nasjonalistenes maktovertakelse. Francos regime undergravde det og gjorde det i hovedsak om til et “patriarkalsk fengselsnettverk”. Innenfor dette systemet fikk medlemmer av den katolske kirken politifunksjoner.

“Hvis du oppfører deg dårlig, tar de deg med til nonnene.” Denne trusselen ble daglig fremsatt overfor tusenvis av kvinner under det 36 år lange fascistdiktaturet. De aller fleste av dem visste ikke hva trusselen gikk ut på: de fryktede nonnene, klostrene eller residensene. Styret for beskyttelse av kvinner ble opprettet i 1941 med det formål å “frelse falne kvinner og hjelpe dem som sto i fare for å falle.” Fallne kvinner… falt fra hva? Hvilken avgrunn var de på vei ned i? Var det et fall fra himmelen til helvete? Ingen ville vel ha kunnet svare på hvilket sted det var som bare kvinner falt fra? Men det som var klart for alle – både den gang og i dag – var at dette begrepet utvilsomt refererte til kvinner som prostituerte seg … eller rett og slett kvinner som tok kontroll over sin egen seksualitet. Denne andre typen “fall” var ekstremt bred. Det var alt fra de som røykte til de som gikk på demonstrasjoner. Den inkluderte kvinner og jenter som var ulydige, eller, verst av alt, de som ble gravide utenfor ekteskapet. Alle kvinner som befant seg i en slik situasjon, ble av myndighetene og de religiøse autoritetene ansett for å fortjene en livslang sosial straff. Under Franco ble de tvunget til å adoptere bort barnet sitt. Mange spedbarn ble ofte solgt.

Den spanske historikeren Carmen Guillén har skrevet en avhandling om Kvinnebeskyttelsesnemnda. Hun beskriver hvordan dette systemet for sosial kontroll var avgjørende for å sikre diktaturets stabilitet, siden “kvinnen hadde ansvaret for å overføre verdier til sitt avkom og dermed indoktrinere dem. [Kontroll av kvinner] var en prioritet.”

Inmaculada Valderramas død i 1983 markerte et før og et etter i Kvinnebeskyttelsesnemndas overlevelse. Bare to år senere ble den oppløst, som alle andre etterlatte franquistiske institusjoner, riktignok uten noen form for oppreisning til ofrene.

De fleste av de religiøse ordenene som gjennomførte innesperringen av tusenvis av kvinner – hvorav ingen ble dømt for noen forbrytelse – er fortsatt involvert i sosiale tjenester. Selv Spanias demokratiske minnelov – som trådte i kraft i 2022 – anser ikke de kvinnelige fangene som ofre for diktaturet. Noen få kvinner som ble født etter at dette systemet forsvant, er imidlertid i ferd med å bringe den grusomme historien opp til overflaten, samtidig som de gjenvinner minnene til de overlevende. Siden i fjor har vi faktisk vært vitne til et utbrudd av kvinner som bryter tausheten, gjennom bøker, artikler, rundbordssamtaler og podcaster om emnet.

Galninger

“Den 9. november 1977 døde María Isabel i Basauri-fengselet av sjokk på grunn av brannskader. De prostituerte som jobbet i området – kollegene hennes – trodde ikke på den offisielle versjonen av hendelsene og oppfordret til en slags streik… feministbevegelsen krevde at forbrytelsene som bare gjaldt kvinner og [feminist]bevegelsen skulle oppheves. LHBTQ-[bevegelsene] ba om at loven om fare og sosial rehabilitering, [som kriminaliserte homofili], ble opphevet.”

“43 år etter hennes død prøver jeg fra huset mitt – [mindre enn 300 meter] fra den siste boligen der hun var registrert – å rekonstruere livet til en [dame] som alltid kjempet for ikke å bli drept. Noen sa en gang til meg at slike mennesker ikke etterlater seg spor. Nå vet jeg at de tok helt feil.”

I 2022 publiserte Andrea Momoitio (35) historien om María Isabel Gutiérrez Velasco under tittelen Lunática (“Galning”). Momoitio er en journalist som har forsket på historien til denne kvinnen, som levde i utkanten av samfunnet, presset dit av de patriarkalske undertrykkelsesmekanismene som blomstret under diktaturet. Andre har også engasjert seg i denne forskningen.

Érica Santillán skrev denne meldingen på Twitter etter å ha lest Lunatica for to år siden: “Takk for at du førte meg nærmere en ukjent verden, men fremfor alt takk for at du førte meg nærmere bestemoren min.” Ingen av dem kunne ane at dette skulle bli begynnelsen på et vennskap som skulle føre til at de sammen med Isabel Cadenas Cañón gjorde jakten på Loli – Ericas bestemor – til en podkast under tittelen Lunatics.

Momoitios bok vekket Ericas hukommelse: Takket være historien husket hun en uferdig samtale fra flere tiår tilbake, der moren fortalte henne at bestemoren ikke hadde noe nasjonalt ID-kort fordi hun var etterlyst av staten.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter