Francisco Camps (PP) kan bli dømt likevel

0
125

Korrupsjonssaken mot tidligere regionspresident i Valencia, Francisco Camps (PP), skal 9. april opp til ny vurdering i spansk høyesterett. Saken gjelder bestikkelser, nærmere bestemt dresser og sko som Camps og hans partifelle Ricardo Costa skal ha mottatt som betaling for politiske tjenester. De to ble i januar i fjor frikjent av underretten under dissens fire mot fem. Forholdet inngår i den såkalte Gürtel-saken om omfattende korrupsjon og ulovlig finansiering av Partido Popular.

Korrupsjonssaken mot tidligere regionspresident i Valencia, Francisco Camps (PP), skal 9. april opp til ny vurdering i spansk høyesterett. Saken gjelder bestikkelser, nærmere bestemt dresser og sko som Camps og hans partifelle Ricardo Costa skal ha mottatt som betaling for politiske tjenester. De to ble i januar i fjor frikjent av underretten under dissens fire mot fem. Forholdet inngår i den såkalte Gürtel-saken om omfattende korrupsjon og ulovlig finansiering av Partido Popular.

I følge avisen El País vil høyesterett normalt komme til samme konklusjon som underretten. Det finnes imidlertid eksempler på det motsatte. De tre mulige utfallene er at høyesterett bekrefter dommen og frifinnelsen fra januar, at de ber om at saken behandles på nytt eller at de selv avsier ny dom direkte der Camps og Costa blir funnet skyldige. Kilder innen rettsapparatet sier til avisen at man ikke kan utelukke en omgjøring av dommen slik at Camps og Costa likevel blir dømt.   

I tillegg til denne saken knyttes Francisco Camps til Gürtel-nettverkets ulovlige finansiering av PP, nærmere bestemt ekspresidentens valgkampanje fra 2007 som påtalemyndighetene mistenker ble finansiert på ulovlig vis med midler fra aktører innen bygge- og eiendomsbransjen i Valencia. Påtalemyndigheten i Valencia holder nettverket ansvarlig for mer enn 210 millioner euro i offentlige midler.

Camps er også innblandet Udangarín-saken der han på vegne av Valencias regjering i perioden 2005-2006 skal ha inngått tvilsomme avtaler med Instituto Nóos, en organisasjon som ble ledet av spanskekongens svigersønn Iñaki Urdangarín og hans kompanjong Diego Torres. Camps skal sammen med tidligere president på Balearene, den korrupsjonsdømte Jaume Matas (PP), ha betalt Urdangarín og Torres penger for to seminarer som organisasjonen arrangerte i de respektive regionene. Regningen for de to oppdragene skal ha vært på til sammen 5,8 millioner euro.