8.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
16.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Fra konsulatet i Alicante: Endringer i passrutiner

Pressemelding fra konsulatet i Alicante:  Endringer i passrutiner som følge av Schengen krav om opptak av fingeravtrykk for pass:

Innføring av obligatorisk biometriopptak vil gjøre søknadsprosessen mer komplisert. Særlig gjelder dette når søknad for pass til barn. Departementet har derfor tatt opp saken med Politidirektoratet, og følgende unntak fra obligatorisk biometriopptak gjøres gjeldende:

Pass for barn under 12 år.

Pressemelding fra konsulatet i Alicante:  Endringer i passrutiner som følge av Schengen krav om opptak av fingeravtrykk for pass:

Innføring av obligatorisk biometriopptak vil gjøre søknadsprosessen mer komplisert. Særlig gjelder dette når søknad for pass til barn. Departementet har derfor tatt opp saken med Politidirektoratet, og følgende unntak fra obligatorisk biometriopptak gjøres gjeldende:

Pass for barn under 12 år.

Honorære konsulater som i dag tar i mot og videreformidler søknader om pass til barn kan også etter 6. april 2010 ta i mot passøknader for barn under 12 år. Pass til barn under 12 år skal ikke inneholde fingeravtrykk, og det er derfor ikke behov for fysisk oppmøte på sted med biometriutstyr i forbindelse med søknad om pass for denne gruppen søkere.

Norsk konsulat i Alicante

I lys av dette kan søknad om personnummer og pass for denne gruppen passøkere fortsatt fremmes ved de honorære konsulater som tidligere har mottatt slike søknader. Konsulatene videreformidler som før søknadene til overordnet fagstasjon, som registrerer søknaden, skanner bildet og evt. signatur (barn 10-12 år) og tar stilling til søknaden.

Royal Norwegian Consulate General in Alicante

 

Relaterte saker:

Norges nye generalkonsul i Alicante: Eva Rygh

Forhåndsstemmer ved stortings- og sametingsvalget 2009

Nye passregler utsatt

[the_ad_group id="8585"]
[the_ad_group id="25373"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="25369"]

Relaterte saker

- Advertisement -[the_ad_group id="8585"]