Forsvarer invasjonen av Irak

Publisert

José María Aznar (PP) forsvarer Spanias støtte til invasjonen av Irak i 2003. Den tidligere spanske statsministeren var blant dem som var tydeligst på at initiativet til USAs president George W. Bush og Storbritannias statsminister Tony Blair var riktig. I ettertid har både Bush og Blair innrømmet at invasjonen var feil. Det gjør imidlertid ikke Aznar som fokuserer på Spania og mener landet tjente på å støtte krigen.

Aznars forsvar av sin egen beslutning om å gi støtte til invasjonen av Irak, er kommet frem i forbindelse med en bok fra nåværende utenriksminister José Manuel García-Margallo (PP). Aznar som stadig forsøker å påvirke retningen til sitt gamle parti Partido Popular, skal i et brev til utenriksministeren i august i år ha ment at det var riktig å støtte invasjonen. Oppsiktsvekkende nok er det imidlertid ikke det irakske folk, situasjonen i det krigsherjede landet eller verdensfreden han tenker på, men om Spania som land kom godt ut av det.

«Med hensyn til innflytelse og internasjonal støtte til våre mål, kom Spania vinnende ut» skriver Aznar i brevet og legger til at det ikke bare gjaldt Spania. Aznar understreker at det ikke handlet om å bidra militært, men at det var en politisk støtte til invasjonen.

I følge den tidligere PP-lederen var det «strategisk tjenlig» for Spania og var en beslutning som var motivert av «gjensidig politisk støtte» mellom landene: «man kan ikke be om støtte av en venn i det ene øyeblikket, og senere når denne ber om en gjentjeneste nekte ham det».

Hva Aznar sikter til mer konkret, hvilke land som skal ha tjent på krigen og på hvilken måte, fremgår ikke. «Analysen» til den tidligere spanske statsministeren står imidlertid i kontrast til uttalelser fra hans to tidligere allierte i USA og Storbritannia.

I en biografi fra 2010 innrømmer George W. Bush svikt i vurderingen av trusselbildet som lå til grunn for invasjonen. En av hovedbegrunnelsene for militæraksjonen var at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe som viste seg å være feil. Bush og Blair og de andre allierte avviste også FN-våpeninnspektørerenes anmodning om mer tid til undersøkelser i Irak og startet krigen uten støtte fra FNs sikkerhetsråd.

For kort tid siden innrømmet også Tony Blair at invasjonen var feil. Den tidligere britiske statsministeren har imidlertid gått lenger enn Bush og har langt på vei antydet at invasjonen var skyld i den kaotiske situasjonen som senere oppstod i regionen og som blant annet har dannet grobunn for dagens IS-trussel.

I boken til García-Margallo (Todos los cielos conducen a España. Cartas desde un avión) kommenterer den nåværende utenriksministeren Aznars uttalelser og sier han personlig ikke var enig med Aznar-regjeringens beslutning i 2003. I følge García-Margallo skjønte ikke det spanske folk hvorfor Spania skulle støtte invasjonen i Irak og at regjeringen heller ikke kunne begrunne det.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter