Forslag om lik aldersgrense for kjøp av alkohol

Publisert

Aldersgrensen for kjøp av alkohol er ikke den samme overalt i Spania. I de fleste regioner må man være fylte 18 år – men i noen regioner, som for eksempel i Asturias, er grensen 16 år. Dette ønsker nå regjeringen å gjøre noe med og foreslår at en aldersgrense på 18 år skal gjelde for alle landets regioner. 

Aldersgrensen for kjøp av alkohol er ikke den samme overalt i Spania. I de fleste regioner må man være fylte 18 år – men i noen regioner, som for eksempel i Asturias, er grensen 16 år. Dette ønsker nå regjeringen å gjøre noe med og foreslår at en aldersgrense på 18 år skal gjelde for alle landets regioner. 

I følge en orientering til den spanske nasjonalforsamlingen tirsdag 6. mars, fra det regjeringsopppnevnte rådet opprettet i Nasjonal plan for rusmidler (Plan Nacional sobre Drogas) handler ikke dette om at staten prøver å overstyre regionale myndigheter, men at det her er snakk om å forsøke å løse et stadig større problem med rusmisbruk blant ungdom.

Argumentet er at viktige spørsmål som dette alltid bør underlegges nasjonal lovgivning. Undersøkelser gjort i Spania viser at spansk ungdom er stadig yngre når de begynner med alkohol, en utvikling som regjeringen nå ønsker å gjøre noe med. Som en del av den nasjonale planen for rusmidler, etablert i 1985, bevilger staten også penger til forskjellige tiltak i kampen mot rusmisbruk. Her er det satt av dobbelt så mye penger i inneværende periode som for perioden 2009-2011. I forbindelse med etableringen av nye regler for kjøp og salg av alkohol skal også kriteriene for tildelingen av disse midlene gjennomgås.

I Norge er det 18-års aldersgrense for kjøp av øl og vin og 20 år for brennevin (alkohol over 22%).
 

Av Ole C. Glad

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter