Forslag om å forby plastposer

Publisert

Det har lang tid vært fokusert på utstrakt bruk at plastposer i EU. Spanske myndigheter har sett på muligheter for å påtvinge en overgang til mer miljøvennlige produkter. Nå har et forslag om å forby plastposer er presentert i parlamentet. Ifølge forslaget skal man først begynne å ta betalt for plastposene slik at forbruket automatisk går ned. Deretter vil det innføres et totalforbud.  

Det har lang tid vært fokusert på utstrakt bruk at plastposer i EU. Spanske myndigheter har sett på muligheter for å påtvinge en overgang til mer miljøvennlige produkter. Nå har et forslag om å forby plastposer er presentert i parlamentet. Ifølge forslaget skal man først begynne å ta betalt for plastposene slik at forbruket automatisk går ned. Deretter vil det innføres et totalforbud.  

Spania er per i dag Europas største forbruker av plastposer. Landets plastposeindustri, som består av 700 produsenter, truer med at 11.000 personer vil miste jobbene hvis det nye forslaget blir vedtatt. Miljøvernorganisasjonene på sin side, mener at det nye forslaget ikke er omfattende nok.

 

FN oppfordrer til forbud av plastikkposer
Achim Steiner, direktør for FN’s miljøprogram, uttalte i juni at "Engangsposer kveler mye av livet i havet, det ikke lenger var noen god grunn for å produsere engangsposer i plast." Steiners uttalelse kommer i etterkant av FN’s rapport om forsøppling av havene.

 

Plastposer tar hundrevis av år før den sakte nedbrytes. Der forårsaker de store skader på dyr som ofte kveles av posene eller får alvorlige skader. Det går også med store mengder råolje for å lage plastikkposene som allerede er forbudt i en rekke land.

Byer som Dhaka i Bangladesh, og Mumbai i India, har forbudt posene blant annet for å forhindre oversvømmelse av avløp og kloakk i regnsesongen. Kina har også i stor grad forbudt bruken av plastikkposer. Flere store byer i USA vurderer å enten forby posene eller ytterligere avgiftsbelegge bruken av slike engangsposer.

 

SFT vurderer tiltak

Statens forurensningstilsyn ga i 2008 Norconsult i oppdrag å utrede miljøkonsekvensene ved bruk av plastposer i Norge.

Les hele rapporten her: 

Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer [Statens forurensingstilsyn]

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter