Forskjellene i Spania øker

Publisert

Nye studier viser at forskjellene i Spania øker. I følge den katolske veldedighets-organisasjonen Cáritas, befinner nå tre millioner av landets innbyggere seg under fattigdomsgrensen, en fordobling siden 2008 da nedgangstidene startet. Samtidig har antallet millionærer det siste året økt med 13 prosent.

De store forskjellene får den katolske kirkes nødhjelpsorganisasjon Cáritas til å rope et varsko. Organisasjonen melder om en sterk økning i antallet fattige i Spania og viser til at tre millioner mennesker lever på mindre enn 307 euro i måneden (2.500 kroner). I følge lederen for Cáritas i Spania, Sebastián Mora, øker forskjellene mellom de som har tilgang til velferdsgoder og de som ikke har det. I fjor ga organisasjonen hjelp til over 1,9 millioner mennesker i Spania. Blant de gruppene som er mest utsatt for fattigdom finner man familier med arbeidsledige, innvandrere, alenemødre og barn. Kvinner er generelt høyt representert blant de som mottar hjelp, det samme gjelder yngre par i alderen 20 til 40 år som har barn.

Cáritas-lederen sammenlikner Spanias kamp for å komme seg ut av økonomisk nedgang med å «komme seg ut av tunnelen» og at det må skje uten at tusenvis blir igjen. I følge Mora handler ofte forslagene til hvordan de økonomiske problemene skal løses om å komme seg raskt fremover uten å se tilbake. Det påpekes at mange sliter med å dekke utgifter til helt elementære ting som mat, bolig, klær og sko. Familiemedlemmer hjelper hverandre, unge flytter hjem igjen til mor og far, samtidig som sosialhjelpen redder mange. Slik har de fleste så langt klart å opprettholde en slags minimumsstandard gjennom krisen, men situasjonen, både for familiens og det offentliges evne til å hjelpe, blir i følge Cáritas stadig vanskeligere.

Samtidig som situasjonen forverres blant de med minst resurser, øker rikdommen i andre enden av skalaen. Antallet spanske innbyggere registrert med en formue på over en million dollar (ca. 740.000 euro) økte fra i fjor til i år med 47.000 personer. Tallene er hentet fra en oversikt over rikdom i verden (Global Wealth Report) som hvert år publiseres av den sveitsiske banken Credit Suisse. Spania havner som nummer åtte på listen over land med flest nye millionærer. Størst økning opplever USA, foran Frankrike og Tyskland. I følge oversikten har antallet millionærer i Spania gått opp med 13 prosent fra midten av 2012 til midten av 2013 og utgjør nå tilsammen 402.000 personer. Økningen skjer mens landet opplever den lengste perioden med økonomisk nedgang på femti år, med en historisk høy arbeidsledighet på 26 til 27 prosent og med harde innsparinger og kutt i offentlig sektor.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter