Forlanger granskning av Francoregimet

Publisert

Fem latinamerikanske land har bedt FNs råd for menneskerettigheter i Geneve om å anmode Spania om å etterforske overgrepene som ble utført under Francoregimet. Rådet analyserer kontinuerlig menneskerettighetene i medlemslandene.

Spania gjennomgår for tiden en granskning som skal presenteres i september. Landet har tidligere fått skryt for sin kamp for likestilling og sin innsats mot kvinnevold. Når det gjelder amnestiloven fra 1977, som forbyr en granskning mot Francoregimet, får imidlertid Spania kraftig kritikk fra FNs eksperter.

Fem latinamerikanske land har bedt FNs råd for menneskerettigheter i Geneve om å anmode Spania om å etterforske overgrepene som ble utført under Francoregimet. Rådet analyserer kontinuerlig menneskerettighetene i medlemslandene.

Spania gjennomgår for tiden en granskning som skal presenteres i september. Landet har tidligere fått skryt for sin kamp for likestilling og sin innsats mot kvinnevold. Når det gjelder amnestiloven fra 1977, som forbyr en granskning mot Francoregimet, får imidlertid Spania kraftig kritikk fra FNs eksperter.

De fem landene Argentina, Mexico, Colombia, Chila og Cuba argumenterer for at brudd på menneskerettighetene aldri kan gis amnesti, og oppfordrer derfor FN til å legge press på Spania. Mange spanjoler flyktet til Latin-Amerika for å unngå forfølgelse under Francos brutale regime.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter