Foreslår forretningsvirksomhet i nasjonalparkene

Publisert

Regjeringspartiet Partido Popular åpner for forretningsvirksomhet i Spanias nasjonalparker. Partiet ønsker å utnytte markedspotensialet som ligger i aktiviteter forbundet med friluftsliv og turisme. Økt overnattingsvirksomhet, guidede turer og «motorfrie» overflyvninger er noe av det partiet ønsker å introdusere. Det understrekes at en eventuell kommersialisering ikke skal gå på akkord med vern av parkenes økosystemer. Miljøorganisasjonene frykter likevel konsekvensene av en eventuell lovendring.Inntil nå har man hatt en ordning der kun et mindre område av nasjonalparken er gjort tilgjengelig for besøk og guiding. Regjeringen ønske å utvide dette området etter modell av afrikanske safariparker. Problemet er, mener miljøorganisasjonene, at de spanske nasjonalparkene ikke er store nok for slik kommersiell utnyttelse.  I følge avisen El País sier regjeringen i sitt lovforslag at de ønsker å gi konsesjon på økt ferdsel til turisme- og rekreasjonsformål, der dette fremmer «sosioøkonomisk» utvikling i området og er forenelig med bevaring og vedlikehold av naturen. Ett av de mer problematiske temaene i forslaget skal være knyttet til spørsmålet om jakt. I dag er det kun parkenes egne forvaltninger som tar seg av kontroll og regulering av dyrebestanden. PP-regjeringen ønsker imidlertid å åpne for at private jaktlag også skal slippes til. Dette en farlig vei å gå mener miljøorganisasjonene.Spania har i alt femten nasjonalparker, ti på den iberiske halvøy, fire på Kanariøyene og én på Balearene. Den nye lovteksten har ennå ikke vært til høring hos parkenes eget nettverk, Red de Parques Nacionales, en organisasjon der både regionale myndigheter og miljøvernere er representert. Etter høringen håper miljøorganisasjonene at den foreslåtte lovteksten vil bli endret.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter