Foreslår fartsgrense på 130 km/t

Publisert

Spanske trafikkmyndigheter har foreslått å sette opp fartsgrensen på motorveien til 130 kilometer i timen. Høyeste lovlige hastighet har til nå vært 120. Den nye hastigheten vil ikke gjelde fast, men skal ved hjelp av skiftbare lysskilt kunne justeres etter kjøreforholdene og trafikken.

Endringene inngår i en ny regulering der fartsgrensene også skal settes ned. 100-grensen skal bort. Enkelte strekninger vil få 90 km/t, mens andre settes ned til 50. I tillegg skal flere veier i byer og tettbygde strøk gjøres om til 20 og 30-sone.

Spanske trafikkmyndigheter har foreslått å sette opp fartsgrensen på motorveien til 130 kilometer i timen. Høyeste lovlige hastighet har til nå vært 120. Den nye hastigheten vil ikke gjelde fast, men skal ved hjelp av skiftbare lysskilt kunne justeres etter kjøreforholdene og trafikken.

Endringene inngår i en ny regulering der fartsgrensene også skal settes ned. 100-grensen skal bort. Enkelte strekninger vil få 90 km/t, mens andre settes ned til 50. I tillegg skal flere veier i byer og tettbygde strøk gjøres om til 20 og 30-sone.

Det spanske automobilforbundet (RACE) er tilhenger av en øvre grense på 130, mens organisasjonene for veitrafikkofre, AESLEME, Stop Accidentes og PAT, mener høyere fartgrense vil øke dødstallene i trafikken.

AESLEME påpeker at folk har en tendens til å kjøre fortere enn det som er tillat, slik at økningen reelt sett betyr mer enn 130 kilometer i timen. PAT viser på sin side til forskning som tilsier at med 1 % høyere fart øker faren for dødsfall i ulykker med 4 %.

Når forslaget først er vedtatt av regjeringen, skal det stemmes over i Kongressen – en prosess man regner med blir en ren formalitet fordi PPs representanter er i absolutt flertall. Opposisjonspartiet PSOE er negative til forslaget og mener regjeringen har valgt å ignorere at høyere fart medfører flere ulykker på veiene.  

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter