Foreslår å øke strømprisene

0
83
images-1_5.jpg

Den nasjonale kommisjonen for energi, La Comisión Nacional de Energía (CNE), foreslår å øke strømprisene fra og med første semester neste år. Forslaget går ut på å øke avgiften med 31 %, basert på landets gjennomsnittelige strømforbruk.

Den nasjonale kommisjonen for energi, La Comisión Nacional de Energía (CNE), foreslår å øke strømprisene fra og med første semester neste år. Forslaget går ut på å øke avgiften med 31 %, basert på landets gjennomsnittelige strømforbruk. En talsmann for CNE sier at de nye tariffene er basert på oppdaterte kostnadsberegninger, som tilsier at dagens priser er for lave i forhold til hva det koster å drive strømproduksjon.